Familjen

Försäkrade vid delat boende?

Fråga:

Hej, både jag och min sambo står för barnförsäkringen på våra respektive barn (har dom ej tillsammans). Till saken hör att dom inte är folkbokförda hos oss. Nu undrar jag vad som gäller vid eventuell olycka? Täcker den hemma hos oss ändå och kan den andra parten få ta del trots att hon vägrar betala halva försäkringen?

Jag tänker vid eventuellt sjukhusbesök, kan hon få ersättning för resor och att hon sovit på sjukhuset även om hon inte betalar en krona?

Svar:

Trygg-Hansas barnförsäkring gäller dygnet runt och oavsett vilken adress barnet befinner sig på. Reser ni utomlands gäller försäkringen med undantaget att den inte ersätter kostnader för olycksfall utanför Norden. Tänk därför på att ha en reseförsäkring som även ersätter dessa kostnader (en sådan ingår vanligtvis i hemförsäkringen).

Vem som får ersättning vid en eventuell skada framgår av försäkringsvillkoret. Det går inte att säga generellt vad som gäller för beroende på vad ersättningen avser så utbetalas den lite olika.

Det finns olika typer av ersättningar (moment) i försäkringen och i försäkringsvillkoret framgår följande:

När det gäller invaliditetsersättning sätts den ersättningen in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn då ersättningen är tänkt till barnet och dess framtid.

Ersättning direkt vid diagnos (Vissa Diagnoser) utbetalas till den vårdnadshavare där den försäkrade är folkbokförd då ersättningen är avsedd som ett stöd till familjen. Från 18 års ålder utbetalas ersättningen till den försäkrade.

Månatlig ersättning om man har vårdbidrag från Försäkringskassan (Vårdbidrag & Arbetsoförmåga) utbetalas till den vårdnadshavare som är mottagare av vårdbidraget från Försäkringskassan.

Månatlig ersättning vid nedsatt arbetsförmåga (Vårdbidrag & Arbetsoförmåga) utbetalas till den försäkrade från 18 år.

För ersättning genom de moment som kallas Sjukhusvistelse vid Akut Inskrivning, Sjukhusvistelse, Vård Hemma efter Sjukhusvistelse, Rehabilitering & Hjälpmedel utbetalas ersättningen till den vårdnadshavare där den försäkrade är folkbokförd om barnet är upp till 18 år från 18 år betalas ersättningen till den försäkrade.

Ersättning för ärr utbetalas till den försäkrade. Är den försäkrade omyndig och ersättningen överstiger ett prisbasbelopp utbetalas ersättningen till ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

Livförsäkringen utbetalas till dödsboet.

Ersättningen för kostnader i samband med ett olycksfall utbetalas till den vårdnadshavare som har haft kostnadsutlägg.

Hoppas det var svar på dina funderingar!

Läs mer om delat boende efter skilsmässa eller fler expertsvar, exempelvis Får dottern välja boende? eller Ersättning för äldre ärr?

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring