Familjen

Barn som nyps eller bits

Fråga:

Min 16 månaders dotter nyps. Känns som hon är frustrerad ibland och att hon ibland gör det när hon myser. Jag har provat att säga ifrån, ignorera, bli ledsen osv men inget hjälper. Vad ska jag göra? Det är framförallt mig, mamman, men också andra närstående, som hon nyper.

Svar:

Det låter som om du i detta fall har försökt med flera bra förhållningssätt. Det gäller bara att fortsätta så kommer det ge effekt så småningom.

Barn – och vuxna för den delen med – har olika förmåga till kontroll av nycker eller impulser, både kroppsliga och sådana som har med talet att göra, alltså med vad man säger. En del barn säger hemska saker, andra bits och vissa nyps utan att barnen tycks kunna hejda sig. När det gäller små barn är vissa mer omogna i sin kontroll och får kanske mer impulser också. Olika teorier tänker lite olika kring vad det här beror på. En del säger att det är ett uttryck för en ”sund” aggressivitet som behöver komma ut för att markera barnets personliga gränser. Andra att det bara är meningslösa impulser som en omogen hjärna inte kan stoppa. Beroende på hur man förklarar det så kan beteendet bemötas på lite olika sätt.

Kan man hjälpa barnet att få utlopp för ilska under tillåtna former på helt andra sätt? Skulle kunna vara en fråga som det första perspektivet ställer för att komma tillrätta med beteendet.

Om vi och andra sidan tänker att det är just är en omogen hjärna som inte kan kontrollera sig, kan man lyfta bort barnet från situationen där det är omedelbart samtidigt som man tydlig säger: ”nej, nyps inte, vi går härifrån”. En vuxen går med barnet och gör något helt annat med det en stund. Detta skall inte vara ett straff eller något som väcker skam på något sätt för man tänker att barnet ännu inte kan kontrollera sig. Är man hos en lekkompis går man ut ur deras hem eller ber att få låna ett annat rum och gå in i en stund med en förälder. Är man i soffan, tar myset slut och man går ut ur det rummet. När barnet nyps får det inte vara kvar i den situationen mer. Men det fungerar bara om det är situationer barnet vill vara i som man tar barnet bort från. Vissa betonar att små barn inte förstår ”nej” och ”inte” och menar att man skall säga vad man ska göra: ”ta mjukt”, ”ta försiktigt” hellre än ”nyps inte”, ”bit inte”.

En tröst är att dessa beteenden brukar försvinna med stigande ålder.


Besvarad av: Eva Hoff, utvecklingspsykolog

Läs gärna artikeln om hur du hjälper ditt barn få bra grundtrygghet och självkänsla eller expertsvar om (lite större) barn som slår sina kompisar.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring