Fallolyckor

Sverige är ett av världens säkraste länder för barn. Ändå drabbas varje år fler än tio procent av alla barn och ungdomar under 15 år av någon olycka som är så pass allvarlig att den kräver läkarvård.

 

De vanligaste olyckor som leder till sjukhusvård för barn upp till tre år år är fallolyckor och trafikolyckor som dominerar.

 

De flesta olyckor som mindre barn råkar ut för inträffar hemma, eller i det närmaste grannskapet.

 

Upp till tre års ålder sker de flesta olyckorna inomhus. Då handlar det i regel om fall från skötbord, möbler, i trappor eller olyckor som beror på att barnet snubblat och fallit omkull.

 

För barn mellan fyra och sex år sker fler fallolyckor utomhus; vid lek och spring, fall från gungor, klätterställningar, studsmattor eller träd, vid cykling och bollekar.

 

Fallolyckorna svarar för ungefär hälften av alla olyckstillbud för barn upp till 6 år.

 

Öppna sår, hjärnskakningar är vanliga skador vid fall.

 

Olyckorna blir färre - men är ändå för många!

 

Dödligheten i barnolycksfall i Sverige har minskat drastiskt sedan 1950-talet, mycket tack vare förebyggande arbete.

 

Under de senaste tio åren har antalet barn som förolyckas i trafiken, drunknar eller drabbas av andra olyckor som leder till dödsfall i det närmaste halverats.

 

Av de olycksfall bland barn under 5 år som leder till döden, svarar trafiken för flest. Brandolyckor skördar också dödsoffer varje år. Att små barn dör på grund av förgiftningsolyckor är dock mycket sällsynt, numera.

 

Närmare två tredjedelar av dödsolyckorna drabbar pojkar, och många av dessa inträffar i 15-17-årsåldern.

 


Författare Eva Gärdsmo Pettersson, journalist


Läs gärna mer om:

 

 

Viktigt

 

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.