Familjen

Blygdläppar som växer ihop

Fråga:

Vår dotter är 4,5 år och har ett underlivsproblem - hennes blygdläppar växer ihop. De senaste 1,5 åren har vi behandlat med hormonsalva vid tre tillfällen och fått veta att om det händer igen bör flickan genomgå ett kirurgiskt ingrepp.

Nu har det hänt igen, men jag känner mig mycket tveksam till att hon skulle utsättas för en sådan traumatisk händelse som jag tror ett kirurgiskt ingrepp skulle innebära. Vad jag förstår finns det inte någon garanti för att problemet ändå återkommer.

Finns det något alternativ, t.ex. en annan form av hormonbehandling, eller kan man tänka sig att problemet "växer bort" och att vi fortsätter behandla med hormonsalva vid behov? Tacksam för råd/hänvisning till information!

Svar:

Angående frågan om den lilla flickans sammanvuxna blygdläppar, s.k. vulvasynekier, så låter det onekligen som ett extra besvärligt fall av en tämligen vanlig, och normalt sett lättbehandlad, åkomma.

Behandlingen med östrogensalva har ju haft effekt varje gång den använts. Möjligen har ni inte fått tillräckliga instruktioner om efterbehandling, t.ex. att smörja med vaselin eller liknande och att man bör dra isär blygdläpparna dagligen under några veckor efteråt så att "såren" efter sammanväxningarna ersätts med normal slemhinna.

Visst finns det "terapiresistenta" fall av vulvasynekier, där det som ni kallar kirurgiskt ingrepp kan behövas. Så mycket kirurgi är det dock inte fråga om.

Man söver helt enkelt barnet och drar sedan försiktigt isär blygdläpparna och smörjer på litet vaselin. Det tar vanligen sisådär en minut att utföra. Samma efterbehandling som ovan. Om det har varit ovanligt fasta sammanväxningar kan det blöda minimalt och göra litet ont efteråt, under en eller ett par dagar.

Om vulvasynekier:

Hos små flickor kan luckra adherenser (sammanväxningar) förena de små blygdläpparna framför allt i den bakre delen. Uretramynningen (urinrörets öppning) är icke blockerad och tillståndet kan betecknas som oskyldigt.

Adherenserna kan i regel lätt lösas trubbigt; med fördel efter applikation av EMLA®-kräm (bedövningssalva). Om adherenserna är något kraftigare kan en veckas daglig applikation av östrogenkräm (den kräm som nämns i frågan ovan) lösa adherenserna.

I sista hand kan tillståndet åtgärdas i narkos. (Källa: "Kompendium i Barnkirurgi och Barnortopedi", barnkirurgiska kliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus).

Läs fler frågor och svar om underliv och hormoner.


Besvarad av:

Georg Hirsch, barnkirurg

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring