Familjen

Förgiftning genom kemiska medel

Många kemiska produkter som finns i hemmen är relativt ofarliga, medan andra innebär stor förgiftningsrisk.

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna när de används - förvara därför alla farliga hushållskemikalier i ett särskilt låsbart skåp, alltid i originalförpackningen. Läs varningstexter och skyddsföreskrifter på förpackningen.

Notera att vissa kemikalier är så farliga att de överhuvudtaget inte bör förvaras hemma, t ex lut och starka syror. Tänk på att även maskindiskmedel är kraftigt frätande och bör förvaras utom räckhåll för barn.

Om barnet fått i sig någon frätande kemikalier

Åtgärder:

  • Skölj omedelbart ur munnen.
  • OBS Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt frätande kemikalie!
  • Ring Giftinformationscentralen, tel 112.
  • Uppsök sjukhus.

Om barnet fått i sig lösningsmedel

Åtgärder om barnet svalt lösningsmedel/bränsle av fotogentyp (till exempel bensin, fotogen, lacknafta, lampolja och tändvätska):

  • Ge barnet ev. lite grädde eller kex med smör.
  • OBS! Framkalla aldrig kräkning om ett barn svalt lösningsmedel!
  • Kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.
  • Uppsök sjukhus om barnet hostar, kräks eller visar tecken på slöhet.
  • Ofta kommer symtom med hosta, feber och tecken till lunginflammation flera timmar efter intaget av petroleumprodukter.

Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Bra att veta

Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via telefon 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.