Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Alkohol och barn

shadow

Alkoholer finns inte bara i form av etanol i rusdrycker utan också i vissa rengöringsmedel, kosmetika och t ex deodoranter. Även en mindre mängd alkohol kan vara skadligt för ett litet barn.

Det finns faktiskt små, för barnet ofarliga mängder, alkohol i vissa vanliga flytande läkemedel, t.ex. vissa hostmediciner som Bricanyl® och Mollipect® eller magsyrahämmande Zantac®.

Metanol, en långt mer farlig alkohol än etanol, finns i t ex träsprit.Om barnet fått i sig metanol finns det risk för mycket allvarliga biverkningar såsom blindhet. Ett antal sådana tillbud inträffar varje år, oftast i samband med att ungdomar provar ”hembränt” som i vissa fall kan innehålla blandningar av etanol och metanol.

Men även stora mängder av ”vanlig” alkohol kan vara farligt.

Åtgärder

Om du märker att ditt barn fått i sig alkohol, fråga barnet exakt vad och hur mycket det har druckit (du får ett ärligare svar om du inte verkar alltför upprörd, arg eller orolig).

Låt barnet vila någonstans där du har uppsikt över det. När barnet faller i sömn, kontrollera att det lätt går att väcka igen.

Ring Giftinformationscentralen, telefon 112 för råd om barnet är mycket dåsigt eller svårväckt.

Om barnet fått i sig ”hembränt” av okänd kvalitet bör ni söka sjukvård, ta om möjligt med prov på spriten så att den kan analyseras.

Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Faktagranskad av
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Symtom på alkoholförgiftning

• Alkohollukt

• Trötthet

• Sluddrigt tal

• Vinglig gång

• Rödflammigt ansikte

• Högljudd andning

• Illamående

Läs mer

• Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via tel 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

• Går alkoholen ut i bröstmjölken? – läs expertsvaret

 

shadow

Förgiftning genom kemiska medel

Framkalla aldrig kräkning ifall barnet svalt frätande kemikalier eller ett lösningsmedel. Vissa medel bör man inte ens ha hemma för att undvika förgiftning.

Läs merarrow
shadow

Tips och råd från barnens expert: Så boar du för bebisens ankomst

Funderar du på vad du och familjen behöver ha på plats när ni kommer hem från BB? Och hur du ska tänka för att skapa en bra och trygg miljö för den nya lilla familjemedlemmen? Vissa saker ka…

Läs merarrow