Familjen

Studsmattan – så hoppar du säkert

Det är riktigt roligt för både små och stora att hoppa studsmatta. Men i takt med att studsmattornas popularitet har ökat de senaste åren, har också antalet olyckor ökat kraftigt. För att minska skaderisken finns några saker som både barn och vuxna bör tänka på.

De många blå prickarna syns numera på satellitbilder över landet. Mattorna står såväl i villaträdgårdar som på kommunal mark utanför radhus och lägenheter. Att hoppa studsmatta är inte bara roligt – det aktiverar barnen och ger muskelträning, bättre balans och ökad benmassa. Man ska som förälder dock vara medveten om riskerna och att hålla uppsikt över studsmattan är en bra start, men räcker inte hela vägen.

Begränsa antalet barn som hoppar samtidigt

Att många barn hoppar samtidigt är den största orsaken till att olyckor sker och många barn skadar sig också när de landar på studsmattan eller ska ta sig ner från studsmattan.

Små barn löper stor risk att bli skadade när de hoppar tillsammans med större barn, då de väger mindre och inte har ett lika utvecklat balanssinne. Det är absolut säkrast om ett barn hoppar åt gången, men se till att det åtminstone aldrig är fler än två barn på studsmattan samtidigt och att barnen som hoppar är i ungefär samma ålder. Som vuxen gäller det att hoppa försiktigt om ett barn är på studsmattan samtidigt – din tyngre vikt kan ge extra trampolineffekt till barnets studsar.

Men det är inte bara viktigt prata med barnen om hur man ska agera på studsmattan – att vara under den innebär också en skaderisk. Det finns skyddsnät som går att montera på studsmattan så att barn inte kan krypa in under.

Stukade fötter och benbrott är vanligast

Barn i åttaårsåldern är överrepresenterade i skadestatistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i de yngre målgrupperna är det fler flickor än pojkar som skadar sig.

Den vanligaste skadan på grund av studsande är överansträningar och stukade fötter. I många fall är det fråga om benbrott, oftast i underarmar och handleder. De uppkommer i regel när barnen hoppar eller ramlar av mattan, och när flera personer studsar samtidigt. Nackskador (whiplash) och hjärnskakningar är inte ovanliga vid studsmatteolyckor.

Trampolinparker

Att hoppa inomhus i så kallade trampolinparker är ett uppskattat nöje för både vuxna och barn, vardag som helg. Men även vid hoppning inomhus är det viktigt att tänka på säkerheten. Även här gäller att inte hoppa över sin förmåga och att aldrig hoppa mer än en person på varje trampolin. Ofta behöver man ha speciella sockor på sig när man hoppar som fungerar som halkskydd och skyddar utrustningen så att den inte skadas. Mindre barn behöver vara tillsammans med en vuxen.


Granskad april 2021

Tio tips för en säkrare hoppning

  • Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.
  • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte att stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla.
  • Säkrast är att hoppa en åt gången, men ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång – det är viktigt att kunna ha ögonkontakt. Många skador beror på att barnen krockar under hoppandet.
  • Små barn ska inte hoppa utan övervakning.
  • Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
  • Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt.
  • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
  • Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av.
  • Hoppa inte när det är blött, då studsmattan är hal och risken för olyckor ökar.
  • Hoppa inte över din förmåga. Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring