Till innehållet
Familjen

Vredesutbrott hos tvååring

Fråga:

Min tvååring får kraftiga vredesutbrott och kastar saker omkring sig och skriker, och när vi försöker att lugna honom genom att lyssna och finnas till hands så skriker han ännu mera och kissar på sina leksaker och i möbler.

Vad ska vi göra? Han är blöjfri. Vi har även prövat att ha blöja på ett tag då han kissar i möblerna som protest, men han drar bara ner sin blöja och kissar i alla fall.

Svar:

Barn i två- och treårsåldern kämpar med att bli alltmer självständiga, vilket är något positivt i grunden. Det kan ta sig uttryck i vredesutbrott och potträningskonflikter.

Att kissa utanför pottan kan vara ett sätt att visa att man bestämmer själv. Detta kräver föräldrarnas tålamod och förståelse, men det är viktigt att ge barnet möjlighet att lyckas med så många av sina självständighetssträvanden som möjligt.

Det är viktigt med tydlighet om var gränsen går för vad som är acceptabelt men onödig stränghet hjälper inte ett barn att bli självständigt - uppmuntran och kärlek krävs alltid också i stora doser. Det verkar som om ni har rätt inställning här.

Det är viktigt att föräldrar låter barn bestämma (=att låta barn lyckas vara självständiga) sådant som är möjligt. Tänk ut situationer där det fungerar! Då kan självständighetsstriderna minska på andra områden där era och samhällets normer måste gälla (skada människor eller saker).

Ge barnet möjlighet att bestämma t ex vad för kläder barnet har på sig även om det blir en grön och en röd strumpa ibland, vilket håll man skall gå från förskolan på eftermiddagen när man inte har bråttom även om det blir en lång omväg eller att kombinera mat på konstiga sätt - även senap på spaghettin om barnet så vill!

Du säger inte om barnet verkar vara glad och tillfreds mellan utbrotten/skvättandet eller om det är mycket som just nu inte fungerar för denna tvååring.

Om barnet verkar må bra generellt kanske det bästa är att inte lägga för mycket fokus på det skedda utan bara generellt betona att ni inte tolererar att han förstör saker genom att kasta dem eller kissa på dem (och inte tolererar att han skadar andra personer genom slag och sparkar).

Samtidigt bör ni vara tydliga med att barnet alltid har rätt att uttrycka sin ilska (utan att förstöra) och att ni då bekräftar den genom att uttrycka förståelse; "jag förstår att du är jättearg och det är okej" (undantryckt ilska kan skapa vilja att skada).

När det gäller att prata och vara förstående är det en god utgångspunkt som du beskriver - men det är inte så lätt att prata med ett barn som är argt. Ofta är det bättre att vänta tills ilskan har lagt sig.

Tvååringar har inte perfekt impulskontroll och kan inte reglera sina beteenden enligt de normer som föräldrar/samhället förväntar sig. Därför behöver de sina föräldrar, som varje gång de bryter mot regler tydligt berättar vad som är rätt och fel.

Ni lyfta bort barnet till pottan varje gång kisset det hamnar utanför. Ni bör sedan vara med honom en stund och lugnt och bestämt förklara: "Jag vill att du kissar på pottan. Det är inte okej att kissa på möbler eller leksaker".

När barnet slänger saker kan man lyfta bort honom från den situationen och förklara vad sakerna skall användas till och att det inte är okej att kasta dem.

Skulle beteendet inte förändras och att familjen inte får sin situation att fungera kan ni söka hjälp genom att gå en föräldrakurs (kommuner erbjuder ofta sådana) eller - om situationen förvärras - söka hjälp hos BUP.

Läs mer om grundtrygghet och självkänsla hos barn.

Besvarad av: Eva Hoff, utvecklingspsykolog

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring