Familjen

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation (sinuit) orsakas av luftvägsbakterier som infekterar hålrummen (sinus) i ansiktsbenen.

Bihåleinfektioner hos barn är inte lika vanligt som hos vuxna. Det beror på att deras bihålor ännu inte är färdigutvecklade. De första bihålor som utvecklas är silbenshålorna vid näsan intill ögonen. Småningom utvecklas käkhålorna och sist pannbenshålan och kilbenshålan.

Det vanliga är att en förkylning, som beror på virus, banar vägen för luftvägsbakterier som sedan infekterar bihålorna.

Symtom

Småbarn kan i sällsynta fall drabbas av bihåleinflammation i silbenshålorna (etmoidit) i anslutning till en förkylning med varig snuva. Ett tydligt symtom är svullnad och ömhet runt det ena ögat mot näsan. Barnet får hög feber med värk och påverkat allmäntillstånd.

Bihåleinflammation i käkhålor och pannbenshålan drabbar oftare skolbarn och kommer i anslutning till en förkylning. Snuvan är tjock och varig men barnet har ingen eller måttlig feber.

Barnet känner ett tryck och får tilltagande ont i ansiktet eller huvudet. Äldre barn kan beskriva att smärtan ökar när de böjer sig ned. Inflammation i käkhålan kan t.o.m. upplevas som tandvärk.

Behandling

Inflammation i silbenshålorna (etmoidit) är allvarligt och kräver akut bedömning och behandling. Barnet blir oftast inlagt och behandling inleds med antibiotika direkt i blodet (intravenöst).

Bihåleinflammation i käk- och pannbenshålor är mindre dramatiskt men behandling med antibiotika, i första hand vanligt penicillin är oftast nödvändigt.

Så förebygger du och lindrar:

  • Vid symtom på bihåleinflammation är det viktigt med värme en bra mössa kan förebygga bihåleinflammation.
  • Näsdroppar eller nässpray kan lindra och i viss mån förebygga besvär.
  • Smärtstillande och febernedsättande medicin (exempelvis paracetamol eller ibuprofen) minskar besvären.

Uppdaterad jan 2016


Granskad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring