Familjen

Ingår autism i vår barnförsäkring?

Fråga:

Hej, vi har den fullständiga försäkringen tryggabarn, vad jag förstod på den person jag pratade med från er kundservice, kunde vi inte ha "bättre" försäkring än vi har i nuläget. Allt som kunde ingå ingick här, och vi hade också de högsta beloppen man kunde ha.

Min fråga är nu, hur är det om det skulle visa sig att ett barn har diagnosen autism vid två års ålder?

Om det skulle komma en diagnos nu, och försäkringen är nytecknad från Tryggabarnplus juli 2014?

Vad ingår? Vilken hjälp eller ersättning har man möjlighet/rätt till att få? Finns det undantag, i sådana fall vad och vilka?

Vi har försökt att hitta informationen i villkor och försäkringsbrev, men har inte riktigt fått svar på det vi sökt efter, därför önskar vi hellre få förklarat på detta vis, än ännu ett villkors brev =)

Svar:

Tack för er fråga!

Försäkring kan vara komplicerat så jag förstår att det inte alltid är lätt att tyda villkoret. Jag ska försöka förklara vad försäkringen innehåller när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis autism, som din fråga gäller.

Om jag har tolkat din beskrivning rätt så nytecknade ni er försäkring i juli 2014.

Om man har tecknat sin barnförsäkring efter maj 2013 ersätts neuropsykiatriska diagnoser (Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar) bland annat från en del i försäkringen som vi kallar Vissa diagnoser. Om man beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan kan man då få ett engångsbelopp utbetalt beroende av det försäkringsbelopp man valt samt storleken på vårdbidraget. Ett exempel: har ni högsta försäkringsbeloppet på 2 400 000 kr och vårdbidrag på 50 %, så är ersättningen 10 % av försäkringsbeloppet d.v.s. 240 000 kr.

Ersättning från Vissa diagnoser innebär ofta snabb ersättning från försäkringen vilket många gånger är en fördel när det gäller psykisk sjukdom och beteendestörningar. I övrigt ersätts psykiska sjukdomar och syndrom från alla delar i försäkringen utom Medicinsk- och Ekonomisk invaliditet samt Vårdbidrag & Arbetsoförmåga.

För den som har tecknat sin försäkring före maj 2013 ser det lite olika ut beroende på när man tecknat sin försäkring och om man då valt att ha tillägget TryggaBarn Plus.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår skadeavdelning om du har funderingar som rör just ditt fall. Du når vår skadeavdelning vardagar 9-15 på telefon 0771-111 500.


Besvarad av:

Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Läs gärna mer i artikeln om autism hos barn.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring