Familjen

Förgiftning genom läkemedel

Om barnet fått i sig läkemedel av misstag, kan det finnas risk för förgiftning. De flesta läkemedel kan vara farliga för barn, ibland i ganska låga doser. Detta gäller även vissa receptfria preparat, som järnmedicin och värktabletter.

Exempel på andra riskabla läkemedel är hjärt- och blodtrycksmediciner, lugnande medel, sömnmedel, medel mot depression och malariapreparat.

Ta alltid med burkar, tablettkartor etc när du åker till sjukhus, även om de är tomma.

Åtgärder

Ring alltid Giftinformationscentralen, tel 112 för råd!

Vänta inte tills barnet börjar få förgiftningssymtom!


Faktagranskad av:

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Viktigt att veta

  • Att läkemedel alltid ska förvaras oåtkomligt för barn, i låst medicinskåp, eller om de behöver stå kallt - högt upp i kylskåpet.
  • Vid mindre akuta ärenden kan Giftinformationscentralen nås via telefon 010-456 67 00 eller på Giftinformationscentralen.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring