Ersättning från försäkringen för förlossning?

Fråga:

 

Jag har en vuxenförsäkring och undrar om jag får ersättning för den tid jag ligger på sjukhus i samband med förlossning?

Svar:

 

Trygg-Hansas vuxenförsäkring heter sjuk och olycksfallsförsäkring. I den ingår en dagsersättning när du är inskriven på sjukhus. Den gäller även när du är inlagd på grund av förlossning. Hur stor ersättning är står i ditt försäkringsbrev.


Skaffa ett riktigt bra skydd för dig själv

Med Trygg-Hansas omfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring får du stöd och ersättning om du blir sjuk eller skadad.