Till innehållet
Familjen

Vågar jag tatuera mig när jag ammar?

Fråga:

Hej!! Jag har lite frågor angående amning. Jag och min man fick vår lille son i december förra året. Jag hade tänkt tatuera mej i september månad i år. Om jag ammar då (vilket jag tror) så undrar jag ifall det är farligt för barnet att tatuera mej då jag ammar? Och i så fall vill jag veta vad det är som är farligt.

Folk säger så olika, vissa barnmorskor säger att det inte är någon fara, andra tvärtom, somliga tatuerare tatuerar inte gravida och somliga tatuerare har varit i kontakt med barnmorskor som säger att det inte är någon fara, så jag vill gärna ha ett trovärdigt och realistiskt svar med grund.

Svar:

Jag är glad att du ammar och hoppas att du skall kunna fortsätta med det ett bra tag till. Det är en viktig fråga du ställer mot bakgrund av att allt fler låter tatuera sig.

Jag förstår att du får olika och motstridiga besked om du kan tatuera dig medan du fortfarande ammar ditt barn. Det beror på att kunskapen och forskningen på det här området är väldigt begränsad.

Generellt så finns det vissa men små risker med tatuering för den som blir tatuerad. Det finns alltid en liten risk för infektion dels beroende på bristande hygien dels på ökad infektionskänslighet hos den som blir tatuerad. Ärrbildning förekommer även om det är ovanligt liksom allergi mot något av de färgämnen som används.

Risken för barnet består i överföring av färgämnen via modersmjölken till barnet när man ammar. Det handlar bl.a. om salter av tungmetaller (bly, krom, kadmium, kobolt och kvicksilver). Det finns en del lagar och regler, som den som bedriver tatueringsverksamhet måste följa. Dit hör bl.a. att den som har ansvar för verksamheten måste kontrollera att de färgämnen som används inte är hälsofarliga.

Många avråder från tatuering av gravida men även av ammande kvinnor. Så länge vi inte vet mera och fortfarande kan misstänka att vissa ämnen kan gå över i blodet eller modersmjölken under lång tid efter tatueringen, så är det klokt att helt avstå. Man kan jämföra med att man inte accepterar personer som blodgivare förrän det gått sex månader från tatueringstillfället.

Mitt entydiga råd till dig blir därför att du skall vänta med tatuering i sex månader efter att du slutat amma.


Besvarad av

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Läs gärna artikeln om frågor och svar om amning, tungmetaller i barns mat eller expertsvaret om hur alkohol går över i bröstmjölken.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring