Familjen

Påverka barnets kön, går det?

Fråga:

Finns det något sätt vi kan påverka barnets kön, dvs chansen att få en pojke eller flicka?

(Vi har tre pojkar så vi skulle gärna se att det blev en flicka denna gång).

Svar:

Naturligtvis finns inga säkra sätt att påverka barnets kön vid befruktning på vanligt sätt. Men vissa hävdar att det går att öka chansen att få ett barn av visst kön, t ex en flicka.

(Observera dock att nedanstående inte är någon vetenskap, utan bara teorier.)

Principen bygger på att kvinnliga spermier simmar långsammare men lever längre än manliga spermier. Nybildade manliga spermier simmar fortare, men lever inte lika länge.

Spermierna nybildas på en gång efter det att mannen haft utlösning.

Detta innebär att man ska ha samlag så sällan som möjligt för att öka chansen att få en flicka, eftersom det gäller att det inte ska vara ”nybildade spermier” som ska träffa ägget.

Här följer ett "recept" som jag vet att vissa föräldrar använt för att öka chansen att få en flicka:

Först avhållsamhet för mannen i 14 dagar.

När kvinnan har sin ägglossning så ska mannen, före samlaget, utöva kraftig fysisk aktivitet samt utsätta sig för bastu för att få upp temperaturen. Kvinnliga spermier har lättare för att överleva denna behandling än manliga spermier.

På detta sätt skulle man - rent teoretiskt i alla fall - kunna ge de kvinnliga spermierna en fördel när det gäller att vinna "loppet" för att snabbast nå ägget.

Om man vill öka chansen för att få en pojke så kan borde man ju logiskt sett kunna göra tvärtom mot det ovanstående eftersom det handlar om spermiernas livslängd, hur snabbt de simmar och nybildas.


Besvarad av:

Gudrun Abascal, barnmorska

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring