Familjen

Tryggt att föda hemma?

Fråga:

Jag är i fjärde månaden och funderar på att försöka få föda hemma. Har aldrig känt mig bekväm i sjukhusmiljö. Vill gärna prova att klara mig utan en massa apparater och sprutor om det går, men det känns som om det inte är riktigt accepterat numera. Mina vänner säger att jag är tokig som vill föda hemma. Pappan till barnet har inga särskilda önskemål, men vill att det ska kännas tryggt.

Därför undrar jag: hur "farligt" är det att föda hemma? Är det större risk för komplikationer? Kan man få hjälp av en barnmorska som kommer hem?

Vi har också en femåring som ser fram emot att få en liten syster eller bror, och hans förlossningen gick jättebra (fem timmar på sjukhuset, inte mycket smärtlindring behövdes). Vi har en dryg halvtimmes resväg till närmsta förlossningssjukhus.

Svar:

I Sverige är det ovanligt att föda hemma, vilket troligen förklarar omgivningens reaktioner. Från sjukvårdens sida är man också ganska kritisk. Det är bra att vara medveten om detta när man börjar planera för en hemförlossning.

I länder som Holland där närmare en tredjedel av kvinnorna föder hemma väcker frågan inte alls samma reaktioner, inte heller i Danmark eller England.

Anledningen till att många läkare och barnmorskor är kritiska till hemförlossning är att det finns situationer då även en dryg halvtimmes resväg kan skapa problem. Men dessa är sällsynta, speciellt om man väntar sitt andra barn och den tidigare förlossningen har varit helt normal. Den vanligaste orsaken för överföring till sjukhus i samband med hemförlossning är värksvaghet.

Man bör absolut ha en barnmorska, helst två, med under förlossningen. Antalet barnmorskor som assisterar vid hemförlossningar varierar mellan olika orter, men i Stockholm finns flera.

Stockholm är ett av de landsting som ger ersättning till barnmorskan men det finns föreningar på andra ställen i landet som arbetar aktivt för att få liknande ersättningsmodeller, bland annat i Linköping och i Göteborg.

Än så länge måste föräldrarna själva betala för hemförlossning om de inte bor inom Stockholms Läns Landsting.

Man har ganska strikta krav för att bevilja sådan ersättning (se listan här nedan).

Hur ni än väljer, så önskar jag er lycka till!

Läs mer fakta och tips om hemförlossning och naturlig smärtlindring.

Urval av kvinnor vid önskemål om hemförlossning (Stockholms läns landsting):

 • Omföderska.
 • Tidigare förlossningar vaginala och okomplicerade.
 • Normal graviditet enligt mödrahälsovårdens basprogram.
 • Enkel börd (ett barn), huvudbjudning, fullgången tid (graviditetsvecka 37+0 - 41+6), spontana värkar.
 • Inga medicinska riskfaktorer i förlossningens början som bedöms kunna påverka förloppet.
 • Kvinnan har diskuterat risker med förlossningsläkare vid närmaste förlossningsklinik (efter graviditetsvecka 35) och de har tillsammans skrivit under blanketten ”Bekräftelse på given information”
 • Transporttid till närmaste förlossningsklinik högst 40 minuter.

Så ska en hemförlossning hanteras av sjukvården:

 • Två legitimerade barnmorskor deltar i hemförlossningen, oavsett tid på dygnet.
 • Regionalt vårdprogram för normal förlossning och Socialstyrelsens regler följs.
 • Information till barnläkare om det nyfödda barnet och barnläkarundersökning inom 25-72 immar efter förlossningen.
 • Hemförlossningsbarnmorskan har telefonkontakt med näraliggande förlossningsavdelning vid värkstart och då barnet fötts.
 • Barnmorskan har lämnat skriftlig information om den planerade hemförlossningen före samtalet med förlossningsläkaren i graviditetsvecka 35.
 • Barnmorskan för journal av förlossningens förlopp, precis som vid andra förlossningar.

Besvarad av:

Ulla Waldenström, barnmorska, professor, författare till boken FÖDA BARN - Från naturligt till högteknologiskt där det finns ett särskilt kapitel om hemförlossning

Uppdaterad av: Ingela Wiklund, barnmorska, med dr, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet

Gravidfakta, tips och expertsvar:

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring