Familjen

Undersökning efter förlossningen

Efter att förlossningen är klar och barnet är fött gör barnmorskan en undersökning. Idag finns det några rekommendationer för hur en undersökning efter förlossningen ska gå till.

Undersökning av din kropp efter att du fött – så funkar det!

Genomgång av undersökning

Allra först ska barnmorskan förklara och förbereda dig på hur undersökningen kommer gå till.

Genomföras av två personer

För att resultatet ska bli så bra som möjligt bör det vara två personer som hjälps åt vid undersökningen och om det eventuellt behövs några stygn. De två personerna behöver vara antingen barnmorska och eller läkare.

Bedövning

Du har rätt att få bedövning vid undersökningen och den vanligaste smärtlindringen kallas för PDB som står för pudendusblockad. PDB bedövar en nerv som heter pudendusnerven som skickar smärtsignaler upp till hjärnan från stora delar av slidan och bäckenbotten. Bedövningen ger effekt i cirka två timmar. Du kan känna en stickande smärta av nålen och att det spänner när bedövningsmedlet sprutas in, men det går snabbt över.

Undersökning av både slida och ändtarm

För att få en så korrekt bedömning som möjligt så kommer barnmorskan undersöka dig både i slidan och i ändtarmen. Det kan kännas obehagligt men är viktigt för att kunna ställa så bra diagnos som möjligt. Kom ihåg att be om smärtlindring.

Slutsats

Du ska få information om du fått en förlossningsskada och i så fall vilken typ av förlossningsskada. Allt ska journalföras så att du sedan kan läsa din journal i efterhand.

Eftervård och efterkontroll

Cirka 2–3 månader efter förlossningen genomförs även en efterkontroll. Det är inte alltid den bokas in automatiskt – så kom ihåg att kolla upp det!

Här kan du läsa om vård efter förlossningen och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring