Till innehållet
Familjen

Olika typer av förlossningsskador

Allra först: det finns olika slags förlossningsskador. Många märks knappt, flera blir man helt återställd från och de allvarligaste drabbar en liten procent av alla kvinnor som föder barn. Det som gäller för alla förlossningsskador är att vi pratar för lite om dem, så låt oss börja där.

Vi behöver prata om förlossningsskador och synliggöra dem. För hur ska vi kunna erbjuda den bästa hjälpen till läkning om vi inte vet vad vi ska prata om? Det är alltså inte vår mening att skrämmas, utan att helt enkelt informera så att du, om det är något som känns fel efter en förlossning, vet vad du ska be om för hjälp.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det i den här artikeln förekommer illustrationer på hur olika förlossningsskador kan se ut. Det kan därmed upplevas jobbigt att se på.

Bristningar efter förlossning

En förlossningsskada är samma sak som en bristning, eller förlossningsbristning. Bristningar kan uppstå i huden, slemhinnorna och musklerna i bäckenbotten. Musklerna sitter mellan slidan, mellangården och ändtarmen. Vi delar upp skadorna i en fyrgradig skala.

Hur många får en förlossningsskada eller bristning?

Idag saknas det ordentlig statistik om hur många som får en förlossningsskada, men man uppskattar att 50 % av förstföderskor får någon form av första och andra gradens skada. 2,5 % får tredje och fjärde gradens förlossningsskador. Det är alltså rätt vanligt och inte så konstigt med någon form av skada, men viktigt att veta att det samtidigt inte är jättevanligt med den lite svårare skadan.

Olika grader av förlossningsskador

Nedan följer en kort beskrivning av de olika bristningarna, från grad 1 till grad 4.

Förlossningsskada grad 1

Var sitter skadan? En grad 1-skada innebär att du fått en skada (bristning) på huden i vulva (de yttre delarna av vaginan), på blygdläpparna eller ytligt inne i slidan.

Hur ser det ut? Slidöppningens form är i stort sett den samma som före förlossningen men kommer vara bredare till en början för att sedan successivt återgå till sin tidigare form.

Vad gör man? Grad 1-bristningar är små och behöver inte alltid sys.

Hur känns det? Majoriteten av kvinnor får någon form av mindre skada av det här slaget. Och som alla sår så kommer det att svida och dra under läkningsfasen. Du kommer att känna dig mörbultad direkt efter förlossningen så ge dig tid för vila och återhämtning.

Behöver jag söka hjälp? Sannolikt inte. Den här typen av skada/bristning läker sig själv och det handlar oftast om att ta det lugnt och låta kroppen få vila och läka i sin egen takt.

Förlossningsskada grad 2

Var sitter skadan? Vid en grad 2-skada har det uppstått en skada på mellangårdens muskler, slemhinna och hud men inte i själva ändtarmsmuskeln.

Hur ser det ut? Slidöppningens form är förändrad och de här skadorna behöver lagas annars kommer själva stödet i bäckenbotten förbli nedsatt. En sådan här skada kan ge en kortare mellangård (alltså mellanrummet mellan slidan och ändtarmen) vilket kan ge en del symptom.

Hur känns det? De vanligaste symptomen är en känsla av ”öppenhet”, att man får in luft och vatten i slidan, en skavig känsla, har svårt att bajsa, att det känns annorlunda eller gör ont att ha sex, tyngdkänsla eller att ”något” buktar in i slidan.

Vad gör man? En grad 2-skada behöver sys. Det varierar hur många stygn som sätts beroende på hur skadan ser ut. Be alltid om smärtlindring! Stygn som eventuellt släpper ska kontrolleras av barnmorska eller gynekolog. Det är viktigt att ta en grad 2-skada på allvar och följa upp ordentligt.

Behöver jag söka hjälp? Cirka 50 % av vaginalförlösta kvinnor får den här typen av skada. Skadan ska som sagt sys, men om det uppstått en levatorskada kommer den inte att upptäckas i anslutning till en förlossning utan det bör säkerställas att det inte finns några skador på levatorn i ett senare skede. Det vill säga, det är bra att be om en koll för levatorskada om du vet att du fick en grad 2-skada under din förlossning. Idag saknas det underlag kring eftervård om du fått en grad 2-skada, varför riktlinjerna inte är helt klara. Men som generell tumregel kring förlossningsskador av grad 2 är att ge dig själv mycket tid för vila och återhämtning. Kroppen är en fantastisk uppfinning och kommer själv att läka mycket av dina akuta symptom. Känner du att du har kvar besvär efter ett år så kan det vara tecken på att du är i behov av annan hjälp.

Idag saknas det ordentlig statistik om hur många som får en förlossningsskada, man uppskattar att 50 % av förstföderskor får någon form av första och andra gradens skada.

Förlossningsskada grad 3

Var sitter skadan? Den här skadan innebär att muskulaturen som omger ändtarmen fått en spricka som löper från slidan till ändtarmen. Ändtarmen omges av två ringmuskler, en inre och en yttre ringmuskel. En ringmuskel kallas också för sfinkter.

Hur ser det ut? Det kan vara skönt att veta, att även om detta är en allvarlig skada som kräver omsorg för bästa läkning, så är det skadade området några centimeter stort. Du kan känna dig trygg i att en grad 3-skada kommer att omhändertas direkt.

Vad gör man? Får man en sådan skada så opereras man på en operationssal av specialister. Du får även en ordentlig uppföljning för att se så att du läker som förväntat.

Hur känns det? Svårt att säga, och egentligen är det mer smärtsamt om man inte får rätt hjälp (vilket man får vid den här typen av skador) och ringmuskeln inte läker på rätt sätt så kan man inte viljemässigt hålla emot en tarmtömning.

Behöver jag söka hjälp? 2020 fick 1,7 % (1909 registrerade) av cirka 113 000 vaginalförlösta kvinnor en grad 3- eller grad 4-skada. Av 1909 registrerade grad 3- eller grad 4-skador var det 6,9 % som fått en grad 4-skada. Det är alltså en relativt ovanlig skada men det är också den skadan de flesta av oss oroar oss mest för och den skada som fått mest uppmärksamhet. Självklart är det så att om du får en grad 3- eller grad 4-skada så kommer din återhämtning att se lite annorlunda ut, men sjukvården arbetar stenhårt och framgångsrikt med att diagnostisera och behandla den här typen av skada. Om en sådan skada inte lagas finns det en risk att vi inte viljemässigt kommer kunna hålla emot när kroppen vill tömma tarmen.

Förlossningsskada grad 4

Var sitter skadan? Vid en grad 4-skada går bristningen ända in till tarmens slemhinna. Skadan är ovanlig.

Vad gör man? Får man en sådan skada så opereras man på en operationssal av specialister. Du får även en ordentlig uppföljning för att se så att du läker som förväntat.

Hur känns det? Det kan kännas tufft och svårt emotionellt att drabbas av en grad 4-bristning. Det är, som alla skador, ett trauma för kroppen och psyket. En grad 4-skada kommer också att vara mer smärtsam än de övriga skadorna, så unna dig ordentligt med smärtlindring och vila.

Behöver jag söka hjälp? Sjukvården har god kunskap och rutiner för den här typen av skador. Det finns dock en liten risk för kvarstående besvär med smärta och avföringsinkontinens. Att vara påläst kring den här typen av skada kan för många kännas som något som bara skapar onödig oro, men sjukvården har god kunskap och rutin för den här typen av skador. Det finns dock en liten risk för kvarstående besvär med smärta och avföringsinkontinens. Har du kvarstående besvär efter 6 månader bör en ny undersökning av specialist göras.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring