Till innehållet
Familjen

Bästis med bäckenbotten

Den kanske mest centrala delen av din kropp under en förlossning är din bäckenbotten. Det är så att säga här det händer. Det är bäckenet som bär upp hela din graviditet och det är bäckenbotten som ser till att barnet hittar en väg ut ur din kropp. Här kommer ett litet intro om din bästa vän – bäckenbotten!

Det är lätt att tro att en bäckenbotten består av skelett och inte så mycket mer. Vi tror att det är viktigt att lära sig mer om hur den ser ut och fungerar för att kunna känna efter vad som känns bra och dåligt efter en förlossning.

Vad är bäckenbotten?

Bäckenbotten består av skelett, leder, ligament och muskler. Dess muskulatur är komplex och består av flera olika muskelgrupper. Dessa muskler skapar tillsammans bäckenbottens fantastiska funktion som är större än man kanske tror.

Vad gör en bäckenbotten?

  • Den består av muskelplattor som håller upp de inre organen.
  • Den styr musklerna när vi andas, hostar, kissar och föder barn.
  • Den håller tätt kring urinrör, slida och ändtarm.

Bäckenbottenmuskulatur

Muskelgrupperna i bäckenbotten har jättefina men väldigt svåra namn. Ta en titt på bilden nedan så kan du se precis var de sitter: bulbocavernosus, transversi perinei superficialsi, puboperinealis, puborektalis och den externa sfinktern.

1. BULBOSPONGIOSUS, 2. ISCHIOCAVERNOSUS, 3. PERINEALKROPP, 4. ANUS, 5. EXTERNA SFINKTERN, 6. KLITORIS, 7. URINRÖR, 8. VAGINA, 9. TRANSVERSUS PERINEI SUPERFICIALIS, 10. LEVATOR ANI, 11. GLUTEUS MAXIMUS OCH 12. CORPUS ANOCOCCYGEUM.

Skador på bäckenbotten

Muskelgrupperna i bäckenbotten kan skadas vid förlossningen. Om en muskel saknar fäste i bäckenbotten så förlorar den sin funktion – vilket ger en rad olika symptom. Under en förlossning utsätts muskulaturen i slidan för en enorm påfrestning och vissa muskler tänjs ut tre gånger sin längd. Det är inte så konstigt att det därför uppstår bristningar i musklerna. Små mikroskador kommer läka av sig självt medan vissa muskelbristningar kommer behöva tränas eller opereras för att få tillbaka sin ursprungsfunktion.

Skador på levatormuskulaturen

Levator ani är en muskelgrupp som består av flera delar och det fiffiga med den här muskelgruppen är att den har en ständig grundspänning. Alltså, den har till uppgift att i alla rörelselägen hålla upp och inne vårt innehåll i magen. Levatormuskulaturen är hästskoformad och sitter fäst i bäckenbenet framtill och i svanskotan baktill.

Skador på levatormuskulaturen är svåra att se eller känna i direkt anslutning till förlossningen. Detta på grund av att den delen av levatormuskulaturen som ligger närmast förlossningskanalen, och alltså påverkas mest, tänjs ut tre gånger sin längd under en vaginal förlossning. Skador kan uppstå vid muskelns fäste mot bäckenkanten, längs hela muskeln eller vid muskelns fäste i mellangården.

Symptom vid levatorskador kan vara en diffus känsla av att vara stor, vid och öppen i underlivet, underlivet tar in vatten eller luft i slidan, framfall eller försämrad känsla vid penetrerande sex.

Den långa puborektalismuskeln

Det här är den så kallade knipmuskeln är en del av Levator Ani och fäster från blygdbenet bakåt runt ändtarmens nedre del och kan dra ändtarmen och mellangården framåt och uppåt och lyfta vaginans bakvägg, en knipmuskel helt enkelt. Den känns normalt som en fast struktur några centimeter in vid sidan om slidöppningen. Vid skada på den här muskeln kan det synas en asymmetri vid mellangården.

Symptom på en skada här ger en känsla av instabilitet, ofullständig tarmtömning, analinkontinens, och en känsla av att man inte kan knipa.

Bulbocavernosusmusklerna

De här musklerna omsluter slidans yttre främre öppning och fäster framtill mot klitoris och baktill mot mellangården. Symptom på skada av Bulbocavernosus är att slidan känns öppen och när man kniper följer slidöppningen inte med.

Transversus perinei

De här musklerna kallas också för de tvärgående mellangårdsmusklerna, och löper från bäckenbenets sidor in mot mellangården och den externa sfinktern (yttre ringmuskeln).

Symptom vid skada på Transversus är att det blir svårare att tömma tarmen samt uppkomst av hemorrojder. Bakre framfall utvecklas också lättare. Med bakre framfall menas en försvagning i väggen som skiljer slida och ändtarmen vilket i sin tur gör att ändtarmen sjunker in i slidan och gör det svårare att tömma tarmen helt när man bajsar.

Mellangården är ett område med mjuka vävnader som fungerar som en vägg mellan slidan och ändtarmen. Det är också ett fäste för knipmuskulaturen i bäckenbotten, vilket gör det möjligt att hålla tillbaka gaser och avföring. Området är också indirekt kopplat till den kvinnliga sexualiteten, eftersom vissa muskler som är förbundna med klitoris har sitt fäste här. En förkortad mellangård ökar risken för framfall samt ger en instabilitet i bäckenbotten.

Försäkra dig under graviditeten

Vår gravidförsäkring skyddar dig och ditt ofödda barn under graviditeten.

Läs mer och teckna gravidförsäkring