Till innehållet
Familjen

Vad är en förlossningsskada?

Idag pratar man om förlossningsbristning som den skada som uppstår under själva förlossningen och som åtgärdas och läks. När vi säger förlossningsskada menar vi en bestående skada som ger problem över tid, efter att du har fött ditt barn.

En förlossningsskada kan vara både fysisk, i form av bristningar och skador på slemhinnor och muskler, eller psykisk i form av nedstämdhet eller förlossningsdepression.

Vi vet att 8 av 10 kvinnor får en bristning i underlivet, och vi vet att cirka 1 av 10 kvinnor får en förlossningsdepression. Därmed kan vi konstatera att det är mycket vanligt och något som vi kan, och bör, prata mer om.

Hur vanligt är förlossningsskador i underlivet?

Ordet förlossningsskada låter inte kul, och faktum är att vi knappt pratar om det. Trots det är det vanligt förekommande. De allra flesta läker snabbt och lämnar inga men. Vissa är allvarligare och kräver specialistvård.

De flesta kvinnor får någon typ av förlossningsskada

Ungefär 8 av 10 kvinnor kommer få någon form av förlossningsskada, men det är absolut nödvändigt att veta om att de allra flesta läker av sig själva och inte ger några bestående besvär. Det är också absolut nödvändigt att känna till vart och när du ska och kan vända dig om du känner att din kropp behöver lite extra hjälp för att återfå sin tidigare funktion.

Påfrestning på kroppen

Att vara gravid och föda barn är en stor påfrestning på din kropp. Under förlossningen kommer vissa muskelgrupper i underlivet tänjas tre gånger sin längd när bebisen ska tryckas ut. Det är alltså inte så konstigt att det här kan lämna spår efter sig.

Operation av förlossningsskada

Vissa skador som uppstår i samband med förlossning behöver mer än bäckenbottenträning för att återfå sin tidigare funktion. Det kan då bli aktuellt med en operation. En operation låter allvarligt, men det kan röra sig om flera olika ingrepp. Vissa görs under lokalbedövning och du får gå hem samma dag och andra kan vara större ingrepp där du får sova kvar på sjukhus över natten.

Varför opererar man förlossningsskador?

Ibland går muskler av under en vaginal förlossning och dessa behöver man fästa tillbaka där de ska sitta. Om man inte gör det så kan det leda till onödig smärta. Ibland behöver man operera om ärr från förlossningen där det bildats ärrvävnad som skapar obehag eller smärta.

Hur vet jag om jag behöver operation?

Det är bara en gynekolog som kan göra en utredning kring huruvida du behöver opereras eller ej.

Superviktigt!

Det är jätteviktigt är att du får information om varför du bör opereras, tid för återhämtning samt vilka restriktioner du bör hålla för att underlätta läkningen. Det kan vara bra att veta att du till exempel ska undvika tunga lyft och i vilken takt du förväntas kunna återgå till dina normala aktiviteter.