Familjen

Söka vård efter förlossningen

För att få den vård du behöver efter en förlossning är det viktigt att veta vad problemet är. Och för att veta vad problemet är behöver du träffa rätt vård. Men hur gör man då? Och vart vänder man sig? Vi hjälper dig.

Genom att du får en ordentlig undersökning efter förlossningen och samma utförliga efterkontroll hos mödravårdshälsan cirka två månader efter förlossningen, har du ett gott utgångsläge att följa kroppens läkningsprocess.

Därefter finns det olika vägar att gå för vård av förlossningsrelaterade besvär, och alla dessa olika möjligheter kan göra en minst sagt lite förvirrad. Upplever du besvär som inte försvinner av sig själv, kan du kontakta din vårdcentral och be om remiss till närmaste kvinnoklinik eller gynekologiska mottagning. Du kan också själv kontakta en gynekologmottagning i din hemort.

De viktigaste sakerna att komma ihåg är att du inför ett vårdbesök tänker igenom vad det är som är dina besvär samt att du får träffa en vårdgivare som är insatt i förlossningsskador. Två inte helt självklara saker. Du har dessutom rättigheter i det fria vårdvalet där du kan skriva en egen vårdbegäran, eller egenremiss, till hela landet.

Fritt vårdval

I Sverige har vi fritt vårdval. Det låter superbra, och det är det också! Fritt vårdval betyder att du själv kan välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till för öppenvård. Öppenvård är den vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I det fria vårdvalet ingår val av primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård. Det fria vårdvalet innebär också att du kan välja att få vården i andra regioner.

Remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller akutmottagning (primärvården). Om du är i behov av specialistvård behöver du däremot få en remiss. Om du söker vård på ett ställe som kräver remiss, kan det vara bra att ta reda på om det finns några specifika remisskrav. Det brukar finnas lättillgängligt på respektive vårdgivares hemsida.

Vårdgaranti

I Sverige har vi vårdgaranti, det innebär att man som patient är garanterad vård inom en viss tid, beroende på vad det gäller. Enligt vårdgarantin får det inte gå mer än 7 dagar innan man träffar en läkare inom primärvården och inte mer än 90 dagar innan man får träffa en specialistläkare.

Egen vårdanmälan eller egenremiss

Om du vill skynda på processen att få specialistvård för en förlossningsskada kan du fylla i en egen vårdanmälan och skicka in till det sjukhus eller vårdgivare du vill komma till. Här nedan ser du information om vad du behöver ha med in din anmälan.

Vilken information ska ingå i en egenanmälan?

 • Skriv med namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
 • Beskriv skadan och hur du fick den.
 • Beskriv dina symptom ingående. (Ledord: kiss, bajs, sex, fysisk aktivitet, livskvalitet.)
 • Beskriv eventuella tidigare vårdbesök gällande samma skada.
 • Beskriv kort vad du vill ha hjälp med. Till exempel undersökning, bedömning inför ev. operation, sexologisk rådgivning, tarmterapi, fysioterapi. (Du behöver förstås inte veta exakt, det går också bra att skriva att din förhoppning är att du ska kunna få en korrekt diagnos och om möjligt få hjälp med dina problem eller något sådant.)
 • Skriv att du godkänner att de tar del av relevanta journaler.
 • Skriv under och posta.

Viktigt att tänka på!

 • Det är inte självklart att den gynekolog du söker hos är specialist inom förlossningsskador, så ring och fråga!
 • Om de saknar kompetensen – be om hänvisning.
 • Känner du dig tjatig och besvärlig? Bra – då är du på rätt väg.

Här kan du hitta vård

Nedan hittar du kontaktuppgifter till vårdgivare, gynekologer, kvinnokliniker och fysioterapeuter – runtom i hela landet.

Umeå

Gynekologisk mottagning Umeå
090-785 91 45
Norrlands universitetssjukhus

Stockholm

Mottagning Gynekologi Huddinge
Bäckenbottencentrum
08-585 816 00

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, Kirurgigatan 69, Plan 6, Huddinge

Linköping

Kvinnokliniken US
010-103 00 00
Kvinnokliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset,
581 85 Linköping

Göteborg

Gynekologimottagning Östra
031-343 63 00
Diagnosvägen 15
416 50 Göteborg
Östra sjukhuset, Plan 0

Malmö

Gynekologimottagning Malmö
0771-11 18 88
Jan Waldenströms gata 47, plan 2, Malmö

Bäckenbottencentrum

Förekomsten av bäckenbottencentrum varierar stort i landet. Behovet är större än kapaciteten vilket ger långa vårdköer och hos vissa mottagningar krävs en tidigare utredning och därefter remiss.

Här vet vi att det finns:

 • Karolinska Bäckenbottencentrum
 • Danderyds Bäckenbottencentrum
 • Södersjukhusets Bäckenbottenmottagningen
 • UMAS (Malmö) Bäckenbottencentrum

Fysioterapeuter

Det är viktigt att välja fysioterapeut med speciell inriktning på kvinnors hälsa och bäckenbotten. Du hittar dem här!

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring