Rolig och säker utomhuslek

Våren gör intåg med varmare temperaturer och barn som söker sig utomhus för lek. Följ med barnen ut och håll uppsikt så att leken inte bara blir rolig utan också säker, säger Alexandra Björnsson som är barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

 

En cykel i rätt storlek

 

När vårsolen äntligen börjar värma är det många föräldrar som tar fram barnens cyklar ur förråden. Att barnet har en cykel i rätt storlek och når marken med båda fötterna när det sitter på sadeln minskar olycksrisken.

 

– Det är i dag lag på att barn upp till 15 år ska använda hjälm när de cyklar. Till alla barn under sju år rekommenderar jag en CE-märkt cykelhjälm med grönt spänne. Barn kan nämligen cykla en sväng för att sedan börja leka vid en klätterställning eller ett träd. Om barnet då skulle fastna löser det gröna spännet ut och barnet slipper bli hängande, säger Alexandra Björnsson.

 

Många barn släpps också ut i trafiken på egen hand alldeles för tidigt. Forskning visar att barn är mogna för det först i tolvårsåldern och då bara om trafiksituationen är relativt okomplicerad. Som förälder bör man därför följa med ut och cykla tillsammans med barnen i en säker och lugn miljö.

 

Håll uppsikt på lekplatsen

 

Att barnen klättrar, gungar och åker rutschkana på lekplatser är ett enkelt och uppskattat sätt för barnen att röra på sig.

 

– Även på platser som är utformade för just lek är det viktigt att följa med ut, inte titta i telefonen och hålla uppsikt över barnen. Det gäller speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor där det finns risk för fallolyckor. Omkring hälften av alla barn som behöver uppsöka akutsjukvård gör det till följd av en fallolycka, säger Alexandra Björnsson.

 

Studsa säkert

 

Även studsmattesäsongen är på ingång. Den vanligaste olycksorsaken på en studsmatta är att för många barn hoppar tillsammans, vilket kan resultera i krockar eller okontrollerade fall utanför mattan.

 

– Det enklaste sättet att undvika skador nu är att inte ta fram studsmattan alls, vilket ortopeder har uppmanat föräldrar till när sjukvården är så ansträngd. Om studsmattan redan står framme är det viktigt att föräldrar kontrollerar att hoppandet går rätt till för att minska risken för skador. Det finns flera enkla åtgärder både under ”vanliga” och kritiska tider, såsom kantskydd och säkerhetsnät. Men allra viktigast för att undvika krockskador är att begränsa antalet barn till ett åt gången på studsmattan, säger Alexandra Björnsson.

 

15 tips för säkrare utomhuslek

 

På lekplatsen:

 

 • Hjälp barnet i och ur gungan och se till att det håller i sig ordentligt för att minska risken att händer och fingrar fastnar.
 • Håll uppsikt även när barnet leker självständigt på lekplatsen, speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor.
 • Se till att barnet inte klättrar upp till ytor på lekplatsen som inte är avsedda för lek, som tak eller gungställningar.

För cyklande barn:

 

 • Använd alltid cykelhjälm. Barn upp till sju år ska använda en särskild småbarnhjälm med grönt spänne som löser ut vid tryck och hjälmen ska vara CE-märkt.
 • Cykelns storlek ska passa barnets ålder. Köp inte en cykel att växa i.
 • Först vid ungefär tolvårsåldern är barn generellt sett mogna för att cykla i trafik på egen hand.
 • Cykla tillsammans med barnen i lugn miljö för att minska risken för olyckor.
 • Kontrollera att pedalerna har en räfflad yta, så att inte foten halkar av.
 • Cykeln måste enligt lag ha ringklocka.

På studsmattan:

 

 • Många skador sker när barnen krockar under hoppandet. Barnen bör i rådande läge turas om och hoppa en åt gången.
 • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte att stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla. Alla studsmattor som säljs i dag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät.
 • Låt inte barnen hoppa utan tillsyn.
 • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
 • Lär barnen att kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
 • Uppmana barnet att inte göra volter och andra riskfyllda tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt, behöva akutsjukvård och vara inlagd en längre tid.


Trygg-Hansa april 2020


Statistik från Socialstyrelsen visar att åtta av tio skador på barn inträffar under barnets fritid. 120 000 barn uppsöker akutsjukvård varje år, och under den pågående covid-19-pandemin är det extra viktigt att barnens lek är säker, självklart för att barnen inte ska skada sig men också för att undvika att sjukvården belastas ytterligare.