Familjen

Utomhuslekar för barn – roligt och säkert

Våren gör intåg med varmare temperaturer och barn som söker sig utomhus för lek. Följ med barnen ut och håll uppsikt så att leken inte bara blir rolig utan också säker!

Vilken storlek ska barnets cykel ha?

När vårsolen äntligen börjar värma tar många föräldrar fram barnens cyklar ur förråden. Att barnet har en cykel i rätt storlek minskar olycksrisken. Se till att barnet når marken med båda fötterna när det sitter på sadeln.

Barn under 15 år ska enligt lag ha cykelhjälm. Välj en CE-märkt cykelhjälm med grönt spänne. Barn kan nämligen cykla en sväng för att sedan börja leka vid en klätterställning eller ett träd. Om barnet skulle fastna löser det gröna spännet ut, så att barnet aldrig kan bli hängande.

Cykla tillsammans

Många barn släpps ut i trafiken på egen hand alldeles för tidigt. Forskning visar att barn är mogna för det först i tolvårsåldern och då bara om trafiksituationen är relativt okomplicerad. Som förälder bör man därför följa med ut och cykla tillsammans med barnen i en säker och lugn miljö.

Håll uppsikt på lekplatsen

Att barnen klättrar, gungar och åker rutschkana på lekplatser är ett enkelt och uppskattat sätt för barnen att röra på sig. Men även på platser som är utformade för just lek är det viktigt att följa med ut och hålla uppsikt över barnen. Lägg bort telefonen.

Det gäller speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor där det finns risk för fallolyckor. Omkring hälften av alla barn som behöver uppsöka akutsjukvård gör det till följd av en fallolycka.

Studsa säkert

Även studsmattesäsongen är på ingång. Den vanligaste olycksorsaken på en studsmatta är att för många barn hoppar tillsammans, vilket kan leda till krockar eller okontrollerade fall utanför mattan.

Det är viktigt att du som förälder kontrollerar att hoppandet går rätt till för att minska risken för skador. Det finns flera enkla åtgärder, såsom kantskydd och säkerhetsnät. Men allra viktigast för att undvika krockskador är att begränsa antalet barn på studsmattan: en åt gången räcker!

15 tips för säkrare utomhuslek

På lekplatsen:

 • Hjälp barnet i och ur gungan och se till att det håller i sig ordentligt för att minska risken att händer och fingrar fastnar.
 • Håll uppsikt även när barnet leker självständigt på lekplatsen, speciellt vid höga höjder på klätterställningar och rutschkanor.
 • Se till att barnet inte klättrar upp till ytor på lekplatsen som inte är avsedda för lek, som tak eller gungställningar.

För cyklande barn:

 • Använd alltid cykelhjälm. Barn upp till sju år ska använda en särskild småbarnhjälm med grönt spänne som löser ut vid tryck. Hjälmen ska vara CE-märkt.
 • Cykelns storlek ska passa barnets ålder. Köp inte en cykel att växa i. Se till att barnet når marken med båda fötterna när det sitter på sadeln.
 • Först vid ungefär tolvårsåldern är barn generellt sett mogna för att cykla i trafik på egen hand.
 • Cykla tillsammans med barnen i lugn miljö för att minska risken för olyckor.
 • Kontrollera att pedalerna har en räfflad yta, så att foten inte halkar av.
 • Cykeln måste enligt lag ha ringklocka.

På studsmattan:

 • Många skador sker när barnen krockar under hoppandet. Barnen bör turas om och hoppa en åt gången.
 • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte att stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla. Alla studsmattor som säljs i dag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät.
 • Låt inte barnen hoppa utan tillsyn.
 • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
 • Lär barnen att kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
 • Uppmana barnet att inte göra volter och andra riskfyllda tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt, behöva akutsjukvård och vara inlagd en längre tid.

Statistik från Socialstyrelsen visar att åtta av tio skador på barn inträffar under barnets fritid. 120 000 barn uppsöker akutsjukvård varje år.

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring