Till innehållet
Familjen

Dålig viktuppgång, lägre IQ?

Fråga:

Vi har en son på 9 veckor som har haft svårt att gå upp i vikt. Han vägde 4000 g vid födseln men har gått ner till -1 SD på tillväxtkurvan nu. Hans huvudmått har också avvikit en halv SD från normalkurvan.

Vi har nu upptäckt att han har mjölkallergi så hans magproblem har nu ordnat upp sig.

Vår fråga är nu ifall den låga viktuppgången under de första 8 veckorna kan ha medfört några negativa konsekvenser på den kognitiva förmågan?

Vi tänker främst på studien från University of Adelaide gällande viktökning och IQ.

Tacksam för svar.

Svar:

Hej och tack för er vetgiriga och intressanta fråga angående tidig viktutveckling och framtida intelligens.

Det finns flera studier som har tittat på tillväxt och mental utveckling och som konstaterat att för barn med otillräcklig tillväxt (s k ”failure to thrive”) ökar risken för olika beteendemässiga problem. Det finns många förklaringar till detta, och mycket kan förklaras av s k ”confounding factors”, dvs att flera andra, samtidiga orsaker kan förklara ökad sjuklighet och problem hos barn med dålig tidig tillväxt.

Den artikeln som jag tror ni refererar till är en nypublicerad australiensisk studie av nästan 14 000 vitryska barn. Där jämfördes tillväxten under barnens första månad med deras IQ och deras lärares och föräldrars upplevelse av barnet vid 6.5 års ålder.

Bebisarna delades upp i fyra grupper utifrån hur mycket de ökade i vikt under sin första månad. De med lägsta viktuppgången hade aningen lägre IQ drygt 6 år senare. Skillnaden var knappt mätbar, det ska sägas. När lärare och föräldrar tillfrågades via frågeformulär om barnets mentala utveckling kunde de inte se några skillnader.

Författarna påpekar själva att den uppmätta skillnaden var mycket liten, och att den kunde bero på flera andra saker. De påpekar också att andra välgjorda studier inte kunnat påvisa dessa skillnader alls.

Så till er son! När han föddes vägde han 4 kg, en stor kille, ungefär 1 standarddeviation (+ 1 SD) större än medelbebisen. Två månader senare väger han så vitt jag förstår lite drygt 4.5 kg (dvs ”– 1 SD” på tillväxtkurvan vid 9 veckor).

Det är en fin och helt normal tillväxtutveckling vill jag påstå! Det finns nämligen ett matematiskt samband som på engelska kallas ”regression toward the mean”. På svenska skulle det kunna översättas till ”rörelse mot medelvärdet”. Det är mest troliga är att detta förklarar att er pojke inte fortsatt växa längs ”+ 1 SD”.

Detta samband gör att barn som föds större än medel ofta byter tillväxtkanal nedåt (1-2 SD), medan barn som föds mindre än medel tvärtom byter kanal uppåt. Just precis detta sågs också i den studie ni refererar till! De större barnen uppvisade lägre tillväxt än barnen med lägre födselvikt.

Jag hoppas inte detta resonemang blev för teoretiskt? Jag tror alltså ni kan vara helt lugna vad gäller er sons framtida mentala utveckling – och att den i alla fall helt säkert inte beror på hans tidiga magproblem!


Besvarad av: Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Referens/källa:


Smithers et al. Impact of Neonatal Growth on IQ and Behavior at Early School Age. Pediatrics 2013;132;e53

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring