Familjen

Upptäck sommarens simskolor

Att kunna simma innebär mer än att bara kunna simma en viss sträcka. Det handlar även om att lära sig vilka risker som är förknippade med vistelse i och vid vatten, så att du och ditt barn kan känna er trygga när ni är i vattennära miljöer. Därför anordnar Svenska Livräddningssällskapet, med stöd av Trygg-Hansa, sommarsimskolor på över 200 platser runt om i landet.

Det är stor skillnad på att gå simskola i pool eller i öppet vatten. I poolen är det varmt, klart, ljust vatten och du ser botten hela tiden. Ute har vi ofta mörkt, kallt vatten och botten kan variera. Därför är det väldigt viktigt att barnen får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som råder i hav och sjö. Om det skulle ske en olycka har man lättare att klara sig oskadd om man lärt sig vattenkunskap i öppet vatten.

Barnen lär sig vattensäkerhet och simkunnighet

Sommarsimskola för barn drivs och anordnas av Svenska Livräddningssällskapet och fokuserar på vattensäkerhet och simkunnighet. Barn mellan 5–12 år kan gå i sommarsimskola, all undervisning sker utomhus och barnen får lära sig allt från vattenvana och solvett till praktiska simövningar och att kasta livboj. Övningarna handlar till en början om att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet.

Tusentals barn i sommarsimskolor

Trygg-Hansas vision är att inga barn ska drunkna, därför samarbetar vi med Svenska Livräddningssällskapet och möjliggör och stöttar sommarsimskolornas verksamhet. Med stöd från Trygg-Hansa utbildar Svenska Livräddningssällskapet nya simskolelärare varje år och tusentals barn får möjlighet att gå i sommarens simskolor.

I år utbildas många nya simlärare

I år utbildas omkring 30 nya simlärare varav de flesta är verksamma i Stockholm- och Göteborgsområdet, men även några utspridda i landet.

– Simundervisningen runt om i landet har påverkats av pandemin. Men förra året ökade ändå antalet barn i sommarsimskolor med över 30 procent och vi ser redan nu att det kommer att bli ett stort tryck på sommarsimskolorna även i år då fler semestrar inom landet. Med stöd av Trygg-Hansa har vi därför kunnat göra en stor satsning i år på att utbilda fler simlärare inför sommaren. På det sättet kan vi erbjuda fler sommarsimskolor och ge många barn möjlighet att lära sig simma i sommar! säger Jill af Edholm, områdesansvarig för simkunnighet på Svenska Livräddningssällskapet.

Intresserad? Ta kontakt med en simskola som passar er. Mer information hittar du på sommarsimskola.se där också många av sommarens simskolor finns registrerade.

Att notera: Simskolorna ansvarar för att deras respektive kontaktuppgifter är korrekta. Kostnaden för att delta varierar från simskola till simskola.

Uppdaterad maj 2023 Trygg-Hansa

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring