Till innehållet
Familjen

Urinvägar och underliv

Här hittar du fakta och råd om de vanligaste problemen i barns urinvägar eller underliv. Viktigt Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.