Till innehållet
Familjen

Hosta

Hosta är ett symtom som kan orsakas av många olika luftvägsinfektioner.

Det kan också finnas andra orsaker; satt något i halsen. Hosta som beror på infektion kan variera beroende av typen av infektion, och vilka delar av luftvägarna som drabbas.

Övre luftvägsinfektioner ger ofta en irriterande torrhosta, ibland i kombination med heshet om området kring stämbanden är infekterat. Då blir ofta hostan också mer skällande, som vid t ex falsk krupp.

Nedre luftvägsinfektion gör oftare hostan "lösare" på grund av att infektionen ökar luftvägarnas slemproduktion. Slemproducerande hosta kallas just "produktiv". Ibland kan sådan hosta göra att det lilla barnet kräks av allt nedsvalt slem som samlas i magsäcken.

Behandling

  • Det är viktigt att "produktiv" hosta inte behandlas med hostdämpande medel, eftersom då slemmet blir kvar i luftvägarna och kan orsaka problem. Långvarig hosta nattetid kan ibland bero på att barnet har en infektionsutlöst astma i botten.
  • Är hostan orsakad av virus kan man inte göra mycket annat än att vänta ut den. Ibland, om hostan är besvärande kan läkare ordinera hostmedicin. Det finns flera typer av hostmedicin; sådana som dämpar torrhosta, sådana som är slemlösande och sådana som hjälper till att vidga luftrören. Hostmedicin till riktigt små barn är sällan motiverat, och skall ges endast på läkares ordination.
  • Ofta hjälper det att ge rikligt med ljummen dryck, gärna honungsvatten, för att slemmet ska lossna och hostan lindras.
  • Ett annat sätt "att få loss" slem så att barnet kan sova ordentligt nattetid är att försöka hosta upp så mycket som möjligt innan sänggåendet på kvällen.
  • Nattlig, långdragen hosta med eller utan pip från bröstkorgen vid utandning, kan orsakas av att luftrören tillfälligt är trånga pga en infektion. Ibland kan detta vara tecken på en infektionsutlöst barnastma. I sådana fall behövs recept på luftrörsvidgande och ibland också inflammationsdämpande medicin.
  • När barn hostar tills de kiknar och "tappar luften" efter att ha haft lättare förkylningssymtom under några dagar kan det vara fråga om kikhosta. Kontakta sjukvården om du misstänker att ditt barn drabbats av kikhosta. Det går inte att påverka hostan men man kan minska smittspridningen genom tidigt insatt behandling.
  • Skällande hosta med heshet kan bero på falsk krupp.
  • Om barnet har svår hosta med hög feber och allmänpåverkan bör barnet läkarundersökas. Likaså om barnet har ont i bröstet, andningssvårigheter och/eller snabb och ytlig andning.

Uppdaterad maj 2014


Faktagranskad av:

Gudmund Stintzing, barnläkare, docent