Familjen

Herpes - munsår

Herpes är en grupp av virus som kan ge olika hudutslag, men också andra sjukdomar hos såväl spädbarn som barn, ungdomar och vuxna.

Herpes simplex-viruset (HSV) finns i två varianter, där den ena (HSV typ 1) är en vanlig orsak till munsår hos barn. I gruppen av herpesvirus ingår också varicella zoster (VZV) som ger vattkoppor och bältros.

Det typiska för denna grupp av virus är att de kan ge både en så kallad primär infektion och återkommande infektioner hos den som en gång blivit infekterad.

Herpessmitta är vanligt hos både barn och vuxna under livets gång. Ca 25% av tvååringar, 40% av tonåringar och upp till 80% av vuxna har antikroppar mot herpesvirus, dvs har haft en primär infektion.

I de flesta fall är symtomen milda. Den smittade får munsår, feber och besvär med att äta under någon vecka. I en del fall angriper viruset kroppen kraftigare, och årligen drabbas ett fåtal barn av allvarligare herpesinfektioner, antingen som nyfödda eller senare.


Hjärnhinne- och hjärninflammation (meningit och encefalit) är båda allvarliga sjukdomar som i enstaka fall orsakas av herpesviruset. Ögoninfektioner på grund av herpes förekommer också, men är ovanliga.

Primär infektion

Herpes smittar via slemhinnekontakt eller via skadad hud. Det innebär vanligtvis en lindrig infektion i munhålan som kan passera helt obemärkt. Efter ett par dagar tillkommer oftast likadana blåsor och sår på läpparna eller runt munnen.

Primärinfektionen kan i vissa fall innebära smärtande blåsor/sår i gommen, på kindernas insida, i tandköttet och på tungan.

Barnen får då hög feber, svullna lymfkörtlar på halsen och svårigheter att äta. Dessa symtom brukar gå över efter en vecka, men kan vara så besvärligt under tiden att en del barn behöver sjukhusvård på grund av svårigheter med att äta och dricka.

Inkubationstiden (tiden mellan smitta och symtom) är 1-3 veckor, och viruset smittar via hudkontakt. I enstaka fall kan primärinfektionen också drabba utanför munslemhinnan. I vissa fall kan man t ex få herpesinfektion i ett eksem i huden, vilket kallas herpetiskt eksem (eczema herpeticum). Upprepade infektioner i fingrarnas nagelband (paronychier) kan också ibland orsakas av herpesvirus.

Återkommande infektion

Efter en primär infektion finns herpesviruset gömt (latent) i kroppen hela livet ut. Det latenta viruset kan aktiveras i samband med andra infektioner, psykisk eller fysisk stress, eller UV-ljus (som kraftigt solsken).

Återkommande herpesinfektioner ger oftast små blåsor på huden, oftast kring eller på läpparna. Det första symtomet är oftast en brännande, kittlande känsla på huden.

Därefter uppstår där en eller flera blåsor (som små ”druvklasar”), som sedan kan bli öppna sår. Infektionsförloppet fram till läkning tar drygt en vecka.

Diagnos

Den kliniska bilden är oftast tillräcklig för att ställa diagnosen av både primär och återkommande infektion. Det finns också metoder för att påvisa herpesviruset (odling, eller så kallad direktpåvisning).

Analys av antikroppar mot HSV kan visa om man tidigare har genomgått infektion eller inte.

Behandling

Läkemedelsbehandling för primär herpesinfektion i munnen brukar sällan sättas in. Munsårssalvor är inte så effektiva vid primärinfektioner och är inte godkända för användning till barn yngre än 12 år. Hos barn med nedsatt immunförsvar kan flytande aciklovir vara aktuellt mot misstänkt herpesinfektion.

Gör så här:

  • Erbjud barnet flytande, kall föda och rikligt med svalkande vätska. Är barnet stort nog, kan ett sugrör göra det lättare att få ned födan eller vätskan.
  • Sårskorpor (krustor) kan baddas bort med tvål och vatten eller alsol- eller klorhexidinlösning.
  • Var frikostig med paracetamol (Alvedon®, Panodil® etc) mot smärtan även om inte febern är så hög (men behandla inte i högre doser än de som rekommenderas på förpackningen!)
  • Kontakta sjukvården om det blir alltför besvärligt för barnet.

Återkommande infektioner kan hos en del barn förebyggas genom att undvika utlösande faktorer (skydda mot stark sol, undvika stress etc).

Det finns numera ett antal symtomlindrande antivirala salvor och krämer på apoteket (aciklovir, penciklovir) såsom t ex Anti®, Zovirax®, Vectavir® och Xerclear® för behandling av återkommande herpes. Dessa rekommenderas dock inte för behandling av barn under 12 års ålder. Kontakta din husläkare för vidare råd.

Uppdaterad aug 2016


Faktagranskad av

Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Försäkra ditt barn

Med vår barnförsäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt mot sjukdom och olycksfall.

Läs mer och teckna barnförsäkring