Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Rotavirus hos barn?

Fråga:

Varför får spädbarn vaccination mot viruset i Stockholms läns landsting gratis, och inte i övriga landet?

Kan en sjuåring få denna smitta?

Svar:

Ja, visst kan en sjuåring smittas  och få magsjuka av rotavirus.  Det vanligaste är dock att barn smittas redan kring ett års ålder. Första gången barn smittas i den åldern kan magsjukan bli riktigt besvärlig med häftiga kräkningar och diarréer, som kan leda till uttorkning och inläggning på sjukhus. Det är nu på vårvintern som rotavirus är vanligast.

De flesta sjuåringar har haft magsjuka av rotavirus eftersom viruset lätt smittar bland barn på dagis och förskolor. Immuniteten mot rotavirus efter magsjuka minskar med åren. Därför är det inte ovanligt att även vuxna och framför allt äldre kan insjukna med tydliga symtom.

Det finns två rotavirusvaccin tillgängliga i Sverige (Rotarix och Rotateq). Båda vaccinen ges som en lösning i munnen dvs. inte som en injektion och skall ges från sex veckors ålder och inom ett halvt år. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd men om barnet ändå insjuknar trots vaccination så blir sjukdomen lindrig.  Eventuella biverkningar är sällsynta och lindriga.

Allmän vaccination mot rotavirus skulle bespara barn och föräldrar onödigt lidande och samtidigt vara lönsamt för samhället.
Det är Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet, som bestämmer det allmänna vaccinationsprogrammet, som erbjuds alla barn kostnadsfritt på BVC. Mycket talar för att rotavirusvaccin kommer att införas på BVC. I avvaktan på beslut har Stockholms Läns Landsting beslutat att erbjuda alla barn på BVC kostnadsfri vaccination mot rotavirus.

Läs gärna mer om diaréer och kräkningar.

Besvarad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

shadow

Huggormsbett

Om barnet får ett huggormsbett ska det hålla sig stilla, helst med den ormbitna kroppsdelen i högläge. Alla barn med ormbett bör undersökas av läkare.

Läs merarrow
shadow

Autism hos barn

Vad är tecknen på autism hos barn? Vad är orsaken till att ett barn blir autistiskt och vad kan man ge för behandling och stöd? Läs mer fakta och expertråd.

Läs merarrow