Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Rotavirus hos barn?

Fråga:

Varför får spädbarn vaccination mot viruset i Stockholms läns landsting gratis, och inte i övriga landet?

Kan en sjuåring få denna smitta?

Svar:

Ja, visst kan en sjuåring smittas  och få magsjuka av rotavirus.  Det vanligaste är dock att barn smittas redan kring ett års ålder. Första gången barn smittas i den åldern kan magsjukan bli riktigt besvärlig med häftiga kräkningar och diarréer, som kan leda till uttorkning och inläggning på sjukhus. Det är nu på vårvintern som rotavirus är vanligast.

De flesta sjuåringar har haft magsjuka av rotavirus eftersom viruset lätt smittar bland barn på dagis och förskolor. Immuniteten mot rotavirus efter magsjuka minskar med åren. Därför är det inte ovanligt att även vuxna och framför allt äldre kan insjukna med tydliga symtom.

Det finns två rotavirusvaccin tillgängliga i Sverige (Rotarix och Rotateq). Båda vaccinen ges som en lösning i munnen dvs. inte som en injektion och skall ges från sex veckors ålder och inom ett halvt år. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd men om barnet ändå insjuknar trots vaccination så blir sjukdomen lindrig.  Eventuella biverkningar är sällsynta och lindriga.

Allmän vaccination mot rotavirus skulle bespara barn och föräldrar onödigt lidande och samtidigt vara lönsamt för samhället.
Det är Socialstyrelsen i samarbete med Folkhälsoinstitutet, som bestämmer det allmänna vaccinationsprogrammet, som erbjuds alla barn kostnadsfritt på BVC. Mycket talar för att rotavirusvaccin kommer att införas på BVC. I avvaktan på beslut har Stockholms Läns Landsting beslutat att erbjuda alla barn på BVC kostnadsfri vaccination mot rotavirus.

Läs gärna mer om diaréer och kräkningar.

Besvarad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

shadow

Stor blir liten igen - regression

Ett barn som vill vara liten, eller bebis, igen kan behöva extra uppmärksamhet och närhet. Ställ inte för höga krav på mindre barn som just fått syskon.

Läs merarrow
shadow

Tillräckligt vuxen för cykelhjälm?

Alla vet att man borde. Ändå struntar två av tre vuxna i att använda cykelhjälm. Man undrar varför? Varje dag gör sig tio cyklister så illa att de måste läggas in på sjukhus. Forskning visar…

Läs merarrow