Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ny försäkring efter födseln?

Fråga:

Jag har tecknat en gravidförsäkring i Trygg-Hansa. Den gäller även under barnets första sex månader. Behöver jag teckna en barnförsäkring också, och i så fall när?

Svar:

Ja, det är viktigt att du så snart som möjligt när du kommit hem från BB tecknar en barnförsäkring, eftersom den ger ett mer omfattande skydd än en gravidförsäkring.

Trygg-Hansas barnförsäkring TryggaBarn ger ett tryggt och bra skydd för ditt barn vid både sjukdom och olycksfall. Den gäller främst för allvarliga bestående skador, men också vid lite mindre allvarliga händelser, t ex om ditt barn blir inlagt på sjukhus några dagar.

Besvarad av: 
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert

Läs gärna om varför det är bra att ta en barnförsäkring.

play-button
shadow

Här sker barnens vanligaste olycka

Den absolut vanligaste olyckstypen bland barn är fallolyckor. Varje år åker 90 000 barn in akut till sjukhus på grund av fallskador. Här får du tips på vad du kan göra om ditt barn faller…

Se filmen här
shadow

Problem med amningen

Sår på bröstvårtorna, mjölkstockning, ett ständigt ammande. När amningen inte fungerar beror det ofta på saker som går att rätta till.

Läs mer