Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förebygg olycksfall i vardagen

shadow

Sverige är ett av världens säkraste länder för barn vad gäller olycksfallsrisker. Ändå drabbas varje år fler än vart tionde barn under 15 år av någon olycka som är så pass allvarlig att den kräver någon form av läkarvård.

Dödligheten i barnolycksfall i Sverige har minskat drastiskt sedan 1950-talet. Då skedde ungefär 30 dödsolyckor per år, räknat per 100 000 barn i åldrarna 0-17 år. Idag har den siffran minskat till ungefär tio.

De flesta olyckor som mindre barn råkar ut för inträffar hemma eller i grannskapet. Fallolyckor svarar för ungefär hälften av alla olyckstillbud för barn upp till sex år. Upp till tre års ålder sker de flesta olyckorna inomhus och då handlar det i regel om fall från skötbord, möbler och i trappor. För barn mellan fyra och sex år sker fler fallolyckor utomhus; vid lek och spring, fall från gungor, klätterställningar, studsmattor eller träd, vid cykling och bollekar. Öppna sår, frakturer och hjärnskakningar är vanliga skador vid fall.

Barn råkar också ofta ut för brännskador. Vanligast är skållning och kontakt med elektriska plattor. Det är framför allt barn under fem år som råkar ut för dessa skador. För barn under sju år är brännskador det olycksfall som näst efter frakturer kräver mest sjukhusvård.

Typ av olyckor varierar med ålder

Beroende på ålder råkar barn ut för olika typer av olyckor. Spädbarn drabbas till exempel huvudsakligen av fall och kvävningsolyckor medan förskolebarn till största delen riskerar att utsättas för förgiftningar, brännskador och andra skador i hemmet. Skolbarn råkar oftare ut för drunkning, idrottsskador och trafikolyckor. Pojkar är generellt mer olycksdrabbade än flickor.

Olycksfallsskador i hemmet är den vanligaste orsaken till barns skador – men erfarenheten visar att det lönar sig att förebygga. Att vi numera undviker att ha plastpåsar i nedersta lådan i köket och tydligare fostrar våra barn att förstå och undvika faror med plastpåsar har till exempel minskat antalet kvävningsolyckor.

Säkerhet i kök och badrum

Ett bra sätt att förebygga olyckor i köket är att förse spisen med tippskydd och häll- och ugnsskydd. Ställ alltid kastruller med handtaget inåt och förvara knivar och andra farliga redskap på ett säkert ställe. Drick aldrig heta drycker med barnet i knät.

Vi förvarar ofta mediciner i badrummet. Se till att de, tillsammans med andra kemikalier och rengöringsmedel, förvaras utom räckhåll för barn. Kontrollera att skötbordet är stabilt och lämna aldrig ett barn ensamt där eller i badkaret.

Och om du har barnvakt till barnet eller en släkting eller ett syskon passar det en stund – glöm inte att informera dem om säkerhetsriskerna.

Fler tips för ett barnsäkert hem

• Alla eluttag, grenkontakter och sladdosor ska vara petsäkra.

• Förse spjälsängen med spjälskydd.

• Montera godkända spärranordningar på fönster och altandörrar.

• Låt inte småsaker som jordnötter, cigarettfimpar och annat ligga framme så att små barn kommer åt dem.

• Tänk på att smådelar i leksaker kan fastna i barnets strupe.

shadow

Goda råd i kylan

Det är kul att leka i snö! Bygga snökoja, åka pulka eller ta en skidtur. Men kan barnen vara ute oavsett hur kallt det är?

Läs merarrow
play-button
shadow

Inta Badläge – uppsikt räddar liv!

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldrarna 1–6 år och beror ofta på bristande uppsikt från vuxna. Med hjälp av Trygg-Hansas app Badläge och goda råd från vår expert blir d…

Se filmen härarrow