Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Så fungerar barnförsäkringen

shadow

Barnförsäkringen kan göra stor ekonomisk skillnad om ditt barn blir allvarligt sjukt eller skadas i ett olycksfall. Ersättningen från samhället är inte alltid tillräcklig i sådana situationer.

Försäkringen kan också vara ett viktigt stöd senare i livet, till exempel om ditt barn skadas som liten och på grund av det inte kan arbeta fullt ut som vuxen.

När vi hör ordet invaliditet tänker vi ofta på olyckor, men det är faktiskt betydligt vanligare att barn får bestående besvär på grund av sjukdom. Diabetes är till exempel den vanligaste orsaken till invaliditetsersättning från barnförsäkringen.
Därför är det viktigt att ha en barnförsäkring som också innehåller skydd vid sjukdom.

Det är stor skillnad på barnolycksfallsförsäkring och barnförsäkring:
Barnolycksfallsförsäkring = ersättning vid eventuellt olycksfall
Barnförsäkring = ersättning vid både sjukdom och olycksfall

Vilken slags ersättning ger en barnförsäkring?

En barnförsäkring kan göra stor skillnad ifall sjukdom, t ex en hjärnhinneinflammation, skulle leda till långvariga besvär. Samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning är nämligen begränsat. Det vårdbidrag som beviljas från Försäkringskassan räcker inte alltid till för att familjeekonomin ska fungera som förut.

Om familjen får vårdbidrag från Försäkringskassan kan ni få en kompletterande ersättning från barnförsäkringen. Det är en skattefri ersättning som kan ge er en ekonomisk trygghet i vardagen.

Från gravidförsäkring till barnförsäkring

En barnförsäkring kan ge rätt till månadsersättning vid vårdbidrag under längre tid än till exempel gravidförsäkringar (3 år) – hos Trygg-Hansa ända tills dess att barnet blir 30 år. Men villkoren kan skilja stort mellan olika bolag.
Tänk på att om du har haft en gravidförsäkring så går den i de allra flesta fall inte över i en barnförsäkring med automatik. Skyddet för ditt nyfödda barn är betydligt mer begränsat i en gravidförsäkring än i en barnförsäkring.
Jämför gärna innehåll och ersättningsnivåer när du väljer ditt barns försäkring.

Klokt att teckna så tidigt som möjligt

Det finns ingen anledning att vänta om du väl bestämt sig för att försäkra ditt barn.
Ju längre du väntar desto större är dessutom risken att barnet visar symptom på något som försäkringsbolaget senare inte kan försäkra.
För att teckna försäkring behöver ni svara på frågor om barnets hälsa. Det är viktigt att svara på alla frågor – skriv hellre för mycket än för lite.

Observera att anlag för en viss sjukdom, t ex att föräldrarna har diabetes eller allergi, inte begränsar försäkringsskyddet. Utvecklar barnet sådana sjukdomar ska barnförsäkringen ändå gälla fullt ut, förutsatt att ni tecknat den innan de första symtomen noterats.

Skolans försäkring – oftast inte tillräcklig

Alla kommuner har en enklare försäkring som gäller så länge barnet befinner sig i skola eller kommunal barnomsorg. De här försäkringarna gäller dock enbart för olycksfall. Dessutom gäller den i de flesta fall bara när barnet är just i förskolan eller skolan, inte under fritiden.
Ett barn som inte börjat förskolan än är bara försäkrat om du tecknat en egen barnförsäkring.

Gruppförsäkring eller individuell barnförsäkring?

Större arbetsgivare och fackföreningar erbjuder ofta möjlighet att teckna en liknande gruppförsäkring för familjens alla barn. Det är billigt och enkelt, men innehållet och ersättningsnivån är ofta begränsad.
En egen, individuell barnförsäkring som gäller vid både sjukdom och olycksfall ger alltid det bästa skyddet.
Ifall ditt barn har en gruppförsäkring – fundera över vad du tycker är viktigt att en barnförsäkring innehåller, och se över vilka villkor som gäller.

Läs på om din försäkring så är chansen större att du kan använda den

Det kan vara svårt att sätta sig in i ett villkor men ju mer du vet vad försäkringen innehåller desto mer kan du använda den. Ofta finns en enklare sammanfattning av villkoren på försäkringsbolagens hemsidor. Börja med att läsa den och tänk igenom vad av innehållet som känns viktigt just för dig och ditt barn. Sedan kan du hoppa direkt in i villkoren där det är viktigt för dig att veta mer.

Uppdaterad juni 2016

Granskad av:
Alexandra Gahnström,
Trygg-Hansas expert på barnförsäkringar

Om något skulle hända dig själv

Glöm inte bort att försäkra det viktigaste i ditt barns liv – dig själv. En vuxenförsäkring kan vara till stor hjälp ifall sjukdom eller olycka skulle vara framme.

shadow

Så slipper du få barnvagnen stulen

Barnvagnar är lätta att stjäla och att sälja vidare som begagnade. Satsa på märkning, vajerlås och sparade kvitton.

Läs mer
shadow

Skolstart - börja skolan

Det år ett barn fyller sex år erbjuds hen plats i förskoleklass. Vissa väljer att vänta ett år extra. Men för de flesta innebär det en spännande skolstart.

Läs mer