Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ögonskador

shadow

Du bör inte försöka ta bort t ex vassa föremål som fastnat fast i ditt barns öga med fingrarna. Däremot kan du försöka skölja bort det.
Detsamma gäller om något giftigt eller frätande ämne stänkt in i ögat – då bör man skölja med vatten länge.

Läs på innan, så att du vet vad du ska göra om olyckan är framme!

Skräp eller annat smått i ögat

Om något skräp kommit in i ögat, gör såhär:
• Sära försiktigt på ögonlocken med två fingrar.

• Be barnet titta åt höger, vänster, uppåt och nedåt.

• Skölj bort ev. främmande föremål med rent, ljummet vatten eller steril koksaltlösning om det finns tillgängligt. ”Spola” ögat från ögonvrån och utåt. Använd alternativt en fuktad bomullstopp för att lyfta ut föremålet.

Om något fastnat i ögat

Om ett föremål sitter fast i ögat, följ nedanstående:
• Försök aldrig röra vid eller ta bort främmande föremål som sitter fast i ögat.

• Täck ögat med en kompress. Linda fast den med hjälp av gasbinda. Linda eventuellt även över det friska ögat för att förhindra smärtsamma rörelser i det onda ögat.

• Sök sjukvård.

Giftigt eller frätande ämne stänkt in i ögat (kemisk brännskada)

Kemikaliestänk i ögat kan vara mer eller mindre frätande och ger intensiv smärta, rodnad och svullnad i och omkring ögat.
Gör så här:
• Skölj omedelbart några minuter med en mjuk ljummen vattenstråle från t ex ett rent dricksglas. Håll ögonlocken brett isär med fingrarna så blir sköljningen mer effektiv.

• Om det är ett frätande ämne som hamnat i ögat bör sköljningen fortsätta i minst 10-15 minuter.

• När ögat sköljts noggrant täcker du det med en steril kompress och lindar den på plats med gasbinda.

• Sök sjukvård.

Uppdaterad feb 2014

Faktagranskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

 

Läs mer om barns ögon:

• Röd kring ögonen – allergi?

shadow

Öronbarn och rör i örat

Vid återkommande öroninflammation kan barnet få hjälp av ett tillfälligt litet rör i örat. Rörbehandling hindrar inte att barnet kan simma och bada.

Läs merarrow
shadow

Skydda ditt barn mot miljögifter

Perfluorerade ämnen i vinterjackan. Bromerade flamskyddsmedel i TVn och den nya soffan. Eftersom barn är känsligare för kemikalier än oss vuxna bör vi undvika att de utsätts i onödan.

Läs merarrow