Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Tarmvred - invagination

shadow

Invagination, en sällsynt typ av tarmvred, innebär att den sista delen av tunntarmen glider in i tjocktarmen. Detta leder till magsmärtor som oftast återkommer i intervaller.

Vid invagination svullnar tarmen, tarmpassagen täpps till och blodtillförseln försvåras. Tillståndet kan drabba barn, framför allt pojkar i åldern 3 månader till 2 år.

Symtom

Symtomen kommer ganska plötsligt ofta i anslutning till en luftvägsinfektion eller tarminfektion. Typiskt vid invagination är så kallade intervallsmärtor liknande de som man upplever vid tremånaderskolik. Barnet får magont, blir blekt och smärtpåverkat ett par minuter, som sedan upphör en stund för sedan återkomma. Mellan attackerna kan barnet i början vara ganska opåverkat. Om inte invaginationen upphör spontant kommer attackerna tätare och barnet blir allt mer smärtpåverkat med kräkningar och slem och blod i avföringen.

Vad ska man göra?

Misstänker du invagination hos ditt barn skall du söka sjukvården akut.

Behandling

Barnet undersöks bland annat med ultraljud och tjocktarmsröntgen med kontrast. När kontrasten fylls på, som ett lavemang i tjocktarmen, kan man i många fall trycka tillbaka tunntarmen till sin normala position. Ibland lyckas inte detta, och man blir tvungen att operera. Invagination kan ibland återkomma.

Under uppdatering mars 2017

Författare:
Gudmund Stintzing, barnläkare och docent

shadow

Vinterkräksjuka

Vid vinterkräksjuka insjuknar barnet snabbt med stora kräkningar. Därefter kommer diarréer och magsmärtor. Läs fakta och barnläkarens goda råd.

Läs merarrow
shadow

Särbegåvade barn

Vad är särbegåvning? Hur vet jag om mitt barn är särbegåvat? Hur kan jag hjälpa barnet att utvecklas på bästa sätt? Läs fakta och goda råd.

Läs merarrow