Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Operera bort tonsillerna?

Fråga:

Jag har en fråga angående tonsillproblem. Det är en 9 årig flicka som har haft det problemet i flera år och jag har hört att det kan ge följdsjukdomar om man inte gör något åt det.

Läkare och pappan vill operera men inte mamman, och pappan är väldigt orolig för sin dotter. Han vill veta vad han ska göra. Vad gör man?

Svar:

Utifrån ditt brev är det lite svårt att svara exakt, eftersom det inte framgår vilka problem din brorsdotter har.

Det vanligaste problemet med halsmandlarna (dvs. tonsillerna), som kan kräva operation är upprepade, besvärliga halsflussar (tonsilliter), som ibland kan leda till infektioner utanför själva halsmandeln (halsböld eller peritonsillit).

Andra relativt vanliga orsaker till operation är förstorade tonsiller som leder till andningsproblem (som besvärlig snarkning nattetid), grötigt tal eller sväljningsproblem.

Andra problem hos barn som kan vara förknippade med halsmandlarna är dålig andedräkt, sängvätning (ja, faktiskt!) och kräkningstendens.

För 20-30 år sedan opererades betydligt fler barns tonsiller bort (s.k. tonsillektomi) i Sverige än vad som görs nu. Vi förstår nu bättre att tonsillerna faktiskt ingår som en viktig del i kroppens skydd mot bakterier och virus, och att det skall finnas goda skäl för att ta bort dem.

Men om man har mer än 4-5 halsflussar/år och nästan ständigt har besvär från sina halsmandlar, så kan det vara skäl nog att få dem bortopererade. Det finns inga belägg för att man i dessa fall får ett sämre immunförsvar, utan de flesta opererade upplever i stället en klar förbättring.

Själva operationen i sig är en rutinoperation och brukar nu för tiden sällan leda till komplikationer, t ex blödningar, eller infektioner. Däremot har barnen ofta ordentligt ont upptill en vecka efter operationen och behöver äta flytande och lättuggad mat under de första 4-5 dagarna efter operationen.

Besvarad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Läs gärna mer om förkylning.

shadow

Gravid vecka 32

Barnet tränar sina lungor genom att andas ner fostervatten i dem. Ofta får det hicka – som du själv känner av i din mage. Vätskan i lungblåsorna pressas ut först vid födseln.

Läs merarrow
en höggravid kvinna sitter på en vitbäddad säng och tar sig för magen och huvudet.
shadow

Förlossningens tre skeden

Läs på om förlossningens tre skeden och vad som händer under de olika faserna: Öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

Läs merarrow