Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Fästingsjukdomar

shadow

Det finns flera sjukdomar som kan orsakas av fästingar, här nedan beskrivs de tre vanligaste i Sverige – borrelia, TBE och ehrlichia (eller anaplasma).

Ofta känner man inte till att man fått ett fästingbett. Ungefär hälften av de som konstateras ha symtom från nervsystemet, har inte märkt av någon fästing.
Läs här om hur du tar bort en fästing.
Här nedan beskrivs några sjukdomar som fästingar kan föra med sig.

Borrelia

Många av de personer som drabbas av borrelia får en typisk hudrodnad runt bettet, en till ett par veckor efter fästingbettet.

Det kallas erythema migrans, och kan ibland dyka upp på andra ställen på kroppen förutom på bettstället.

Om den inte behandlas kan borreliabakterier spridas från huden och ge upphov till symtom även från bl a nervsystem (meningit eller radikulit), leder (artrit) och hjärta (kardit).

Ansiktsförlamning, nackstelhet och huvudvärk är exempel på ganska vanliga symtom från nervsystemet.

Bestående besvär är ovanliga sedan man väl fått diagnos och adekvat behandling, dvs. antibiotika. Vaccin mot borrelia saknas ännu så länge.

TBE

TBE (fästingburen hjärninflammation) är ofta lindrig och går över på några dagar, men den kan vara både långvarig, till och med livshotande, och risk finns för bestående men. TBE brukar börja med influensaliknande symtom 7-14 dagar efter fästingbettet, dessa symtom går över på en vecka.

Minst en fjärdedel (kanske fler) av de personer som drabbas av TBE insjuknar dock igen efter någon vecka med huvudvärk, nackstelhet, och i ett fåtal fall också medvetandesänkningar och kramper.

Restsymtom i form av koncentrationssvårigheter, nedsatt minnesförmåga, försämrad koordination, nedsatt hörsel och ibland även bestående förlamningssymtom, är ganska vanliga, hos såväl lite äldre barn som vuxna.

Yngre barn tycks drabbas i något mindre utsträckning för långvariga eller kroniska symtom efter en TBE-infektion. Endast enstaka dödsfall har rapporterats i Sverige sedan 1950-talet.

Som de flesta andra virusinfektioner så har vi ingen behandling mot TBE-viruset när man väl har drabbats av det. Viruset sprids via rådjur och med alltfler rådjur sprids nu TBE-viruset över allt större områden i Sverige. Läkemedelsverket rekommenderar nu vaccination till barn från 1 års ålder som vistas i områden där TBE-viruset är vanligt.

Ehrlichia (kallas även anaplasma)

Ehrlichia- (eller anaplasma) bakterien kan ge så kallad fästingfeber hos människor. Symtomen liknar de influensasymtom man kan få av TBE-viruset med feber, muskel- och huvudvärk någon vecka efter fästingbettet. Det är mycket ovanligt med ytterligare komplikationer, såsom hjärnhinne-, lung- och njurinflammationer.

Bakterierna är känsliga för antibiotika. Den svenska erfarenheten av anaplasmainfektioner är fortfarande relativt liten, och vi känner inte till hur vanlig den är.
Möjligen förekommer också dubbelinfektioner med både borrelia och TBE och ehrlichia, vilket möjligen kan förvärra symtombilden vid borrelia- och TBE-infektioner.

Under uppdatering april 2018

Faktagranskad av
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

shadow

Huggormsbett

Om barnet får ett huggormsbett ska det hålla sig stilla, helst med den ormbitna kroppsdelen i högläge. Alla barn med ormbett bör undersökas av läkare.

Läs mer
shadow

Att sätta gränser

Sätt vettiga och tydliga gränser för ditt barn. Det är en utmärkt utgångspunkt för barnets orientering kring livets spelregler, en viktig del av uppfostran.

Läs mer