Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Ge andningshjälp för barn över 1 år

shadow

Det är ALLTID värt försöket att ge andningshjälp – även om du känner dig osäker på tekniken. Det innebär såväl kontroll av luftvägarna som inblåsning med mun- mot munmetoden.

Tänk på att fortsätta med andningshjälp tills ambulans eller sjukvårdspersonal kommer eller tills barnet börjar andas på egen hand.

Kontrollera luftvägarna

Om ett barn är medvetslöst måste du försäkra dig om att han eller hon andas innan du gör något annat. Se först till att luftvägarna är öppna, d v s ej blockerade av något.

Vid medvetslöshet kan t ex tungan falla ned mot den bakre svalgväggen och blockera luftstrupen.

Gör så här för att kontrollera luftvägarna

1. Titta efter i munnen och svalget så gott det går för att kontrollera att det inte finns främmande föremål i vägen.

2. Lägg barnet på ett fast underlag.

3. Försök lyfta hakan (och därmed hela underkäken) med två fingrar på käkbenet. På så sätt undviker man att tungan blockerar svalget.

4. Lägg ena handen på barnets panna och tryck lätt så att huvudet böjs bakåt. Det är i rätt läge om du kan se rakt ned i näsborrarna.

5. Håll ditt öra mot barnets näsa och mun. Kan du höra eller känna att barnet andas? Titta på bröstkorgen. Höjer den sig, d v s kan du se att barnet tar andetag?

6. Om barnet andas men fortfarande är medvetslöst, lägg henne/honom i stabilt sidoläge. Om barnet inte andas, inled omgående inblåsningar enligt mun- mot munmetoden!

Mun-mot-mun metoden

Nedanstående gäller för barn över ett år. Läs om andningshjälp till spädbarn här.

1. Lägg barnet på rygg på ett fast underlag. Lägg ena handen på barnets panna och tryck lätt så att huvudet böjs bakåt.
Stöd käken genom att lägga två av den andra handens fingrar på käkbenet (den beniga delen av hakan).

2. Blockera näsborrarna med två fingrar. Tag ett andetag, öppna munnen helt, håll läpparna slutna kring barnets mun. Blockera näsborrarna med två fingrar

3. Andas lugnt och stadigt ut i barnets mun. Blås in luft tills du ser att bröstkorgen höjer sig.

4. Tag bort din mun, låt barnet andas ut och kontrollera att barnets bröstkorg då sänker sig. Släpp inte taget om näsan. Tag bort din mun, låt barnet andas ut och kontrollera att barnets bröstkorg då sänker sig

5. Fortsätt med andningshjälpen under 1 minut i en takt på 15-20 andetag per minut (20 inblåsningar per minut för små barn och ca 15 andetag per minut för lite större barn. Tänk på att ta bort din mun från barnets efter varje inblåsning.

6. Gör uppehåll efter varje minut, dvs. efter var 15:e -20:e inblåsning och kontrollera barnets puls. Det görs enklast genom att placera pek- och långfingret i gropen mellan struphuvudet och den stora halsmuskeln och trycka lätt inåt.
Normal puls för ett större barn är ca 70-90 slag per minut. Om pulsen skulle minska kraftigt, eller upphöra helt, påbörja hjärt-lungräddning, HLR.
Om du inte vet hur man gör HLR, fortsätt med mun-mot-mun-metoden.

7. Tillkalla hjälp. Ring 112 och tillkalla ambulans eller om det finns någon som kan hjälpa dig, be någon att göra det.

8. Fortsätt med inblåsningar tills hjälp anländer eller barnet börjar andas själv. Kontrollera pulsen varje minut.

Ifall barnets puls minskar kraftigt eller helt upphör, påbörja hjärt-lungräddning, HLR. Om du inte vet hur man gör HLR, så fortsätt ändå med mun-mot-mun-metoden.

Viktigt – Om barnets bröst inte höjer sig vid inblåsning

Kontrollera då att:

  • luftvägen är öppen, d v s munhålan och svalget är fritt från främmande föremål.
  • huvudet ligger i rätt läge – du ska kunna se rätt ned i barnets näsborrar.
  • du verkligen håller om näsan och kniper munnen tätt mot barnets mun när du blåser in luften.

Allergiskt barn med andningsbesvär? Läs mer om allergichock – anafylaktisk chock här.

Text: Eva Gärdsmo Pettersson och Gisela Zeime

Granskad av:
Gudmund Stintzing, barnläkare, docent

Läs gärna mer om:

Första cykeln och bra cykelhjälm

• Barn och ridning

Skateboard och inlines

Skidor och snowboard

Små barn och skidåkning

• I pulkabacken och snökojan

Lämplig ålder för skateboard?

Försäkrad vid tävlingsidrott?

Gäller barnförsäkringen vid ridning?

Ladda ner app för smartphone som guidar till rätt akuthjälp

Viktigt

Innehållet på denna webbplats är enbart till för informationsbruk. Materialet är inte avsett att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av läkare.

shadow

Benbrott - fraktur hos barn

Om du misstänker att barnet fått en fraktur bör du stödja, och helst försöka fixera, det brutna benet. Experten tipsar vad du bör tänka på.

Läs merarrow
shadow

Vaccination under graviditet

Här hittar du fakta och experttips om vilka vaccinationer du kan ta och vilka du bör undvika när du är gravid. Läs även vad som gäller när du ska resa utomlands.

Läs merarrow