Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Förstorad njure hos barnet?

Fråga:

Vi väntar en dotter vars ena njure var aningen större än normalt vid rutinultraljudet (7 mm mot normala 5 mm. Var det över 10 var det visst allvarligare.)

Läkaren tyckte sig också se att den ena njuren som var aningen förstorad hade dubbla njurbäcken.Under

Vad innebär dubbla njurbäcken/urinledare? Innebär det komplikationer, medicinering eller annat? Hur vanligt är det? Farligt eller ofarligt?

Svar:

Det är inte alls ovanligt med olika medfödda varianter i urinvägarna och de vanligaste varianter som ofta (men inte alltid) upptäcks redan i fosterlivet är just en lättare vidgning av det ena av två njurbäcken (medfödd hydronefros) och att den ena njuren är försedd med ett extra njurbäcken och ibland också en extra urinledare ned till urinblåsan (”dubbla system”).

Det finns en viss ökad risk för urinvägsinfektioner hos barn med hydronefros och/eller dubbla system och om detta inte upptäcks redan i fosterlivet så som hos er dotter så upptäcks det ofta i samband med ultraljudet som brukar göras när ett barn med urinvägsinfektion genomgår ett ultraljud av urinvägarna. Men ofta går nog sådana förändringar obemärkta förbi, och barnen är helt symtomfria.

Att man tittar efter missbildningar i urinvägarna redan i fosterlivet beror på att det är viktigt att tidigt upptäcka kraftiga förträngningar i urinvägarna med uttalade njurbäckenvidgningar eftersom de då ibland kan påverka njurfunktionen på ett farligt sätt och då behöver åtgärdas för att barnet ska slippa födas med njursvikt. I din dotters fall är den uppmätta vidgningen av njurbäckenet så liten att den troligen inte alls kommer att påverka njurfunktionen eller ge upphov till ökad risk för urinvägsinfektioner.

Besvarad av:
Henrik Arnell,
barnläkare, överläkare

Gravidfakta, tips och expertsvar:

• Följ din graviditet – vecka för vecka

• Mammans vikt och blodsocker under graviditeten

• Ultraljud, KUB och annan fosterdiagnostik

Undersökningar av det nyfödda barnet

Fler expertsvar längre ner på sidan (mobil) eller här till höger (dator).

play-button
shadow

Familjehjälpen

Familjehjälpen är en service som vänder sig till dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och har behov av vägledning i frågor gällande samhällets stöd och ersättningar.

Läs mer och se filmen härarrow
shadow

Vanliga frågor om Socialtjänsten

Många föräldrar som är i kontakt med Trygg-Hansas service Familjehjälpen har frågor om Försäkringskassan. Ta del av vanliga frågor och svar om Socialtjänsten här.

Läs merarrow