Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Door-test, CTG och Apgarpoäng vid förlossning

shadow

Några av de kontroller och tester som görs vid förlossningen är door-test, i regel följt av CTG-övervakning med en så kallad CTG-kurva.
När barnet väl är fött bedöms hälsotillståndet med så kallade Apgarpoäng, på en Apgarskala. 

När mamman kommer in på förlossningsavdelningen görs ett så kallade intagningstest, eller ”doortest”, för att mäta kontraktionerna vid värkarna och barnets hjärtfrekvens. Det görs genom att mamman kopplas till en CTG – apparat (cardiotokografi).

Två små dosor, en för att mäta barnets hjärtfrekvens och en för att mäta intensiteten i mammans värkar, fästs på mammans mage med ett elastiskt band.

Barnets hjärtfrekvens och mammans värkarbete registreras som kurvor på en skärm.

Under förlossningens gång kommer man i början av förlossningsförloppet köra CTG övervakning lite då och då, under förutsättning att allt är normalt. Mot slutet av förlossningen övervakar man nästan alltid kontinuerligt med CTG.

Om kvaliteten på övervakningen inte är acceptabel till exempel på grund av för mycket störningar, sätter man istället en en liten elektrod på barnets huvud (s.k. skalpelektrod). Denna medför att man har kontinuerlig kontakt med barnet, och dosan som registrerar barnets hjärtljud som fästs på mammas mage kan då tas bort. På många förlossningsavdelningar används idag en liten apparat med rörlig sändare, vilken möjliggör för mamman att vara uppe och röra sig trots övervakningen.

Man ersätter också ibland den andra dosan på mammas mage, som övervakar värkarna med en ”intrauterin värkmätare”. Det är en liten tunn mjuk slang som lägges upp bredvid barnets rygg inne i livmodern. Den mäter värkarnas styrka mer exakt inifrån själva livmodern.
Denna metod kan exempelvis användas om du har blivit kejsarsnittad tidigare, och man vill övervaka din livmoder extra noga.

Barmorskan kontrollerar förlossningsarbetet

Barnmorskan kontrollerar med täta intervaller att förlossningsarbetet går framåt.
Kontrollerna utförs genom att känna på kvinnans mage och bedöma livmoderhalsens öppningsgrad genom en vaginal undersökning.

Normalt öppnar sig livmoderhalsen ca 1cm/timme. I samband med barnmorskans undersökning körs ofta en CTG kurva för att kontrollera att allt är väl också med barnet.

Barnmorskan/undersköterskan ser också till att mamman får i sig tillräckligt med dryck och näring under förlossningens gång. Energiförbrukningen vid en förlossning är ungefär densamma som vid ett maratonlopp, så det är viktigt att kroppen får tillräckligt med vätska och salt för att orka.

Öppningsskedet 

Under öppningsskedets aktiva fas observeras både mamman och barnet extra noggrant. Då har förlossningen normalt pågått i flera timmar. Ibland byter man övervakningen genom att istället sätta en liten elektrod direkt på barnets huvud under den senare delen av förlossningen.

Det gör det för att lättare att följa barnets hjärtfrekvens i det skedet. På många förlossningsavdelningar används en liten apparat med rörlig sändare, vilken möjliggör för mamman att vara uppe och röra sig ändå.

När barnet är fött

Direkt efter förlossningen gör barnmorskan en bedömning av barnets tillstånd på den så kallade Apgar-skalan, som ger poäng upp till 10. Det är ett mått som anger hur barnet mår direkt efter förlossningen. Barnmorskan bedömer bland annat barnets andning, puls, hudfärg och ”retbarhet” (hur mycket barnet grimaserar eller skriker. En hög Apgar-poäng visar att barnet mår bra. Maxpoäng är 10.
Innan ni sedan får åka hem från förlossning eller patienthotell undersöks det nyfödda barnet ytterligare, bland annat vad gäller syn, hörsel, eventuell gulsot.

Uppdaterad feb 2016

Text:
Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime, journalister

Granskad av
Eva Wiberg-Itzel, docent, förlossningsöverläkare

shadow

Gravid? Lyssna allra mest på dig själv!

"Klä av dig och ställ dig framför spegeln. Koncentrera dig på miraklet att du kan få ett barn att växa i din kropp." Läs sex kloka råd inför förlossningen.

Läs mer
shadow

Vård av naveln — nyfödd

Oftast räcker det att tvätta bebisens navelstump med vanligt, ljummet vatten och torka med torr bomullspinne. Läs expertens tips om navelvård.

Läs mer