Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Door-test, CTG och Apgarpoäng vid förlossning

shadow

Några av de kontroller och tester som görs vid förlossningen är door-test och CTG-övervakning. När barnet väl är fött bedöms hälsotillståndet med så kallade Apgarpoäng. 

När den gravida kommer till förlossningsavdelningen görs ett så kallat intagningstest, eller ”doortest”, för att mäta sammandragningarna vid värkarna och barnets hjärtfrekvens. Det görs genom att mamman kopplas till en CTG – apparat (cardiotokografi).

Två små dosor, en för att mäta barnets hjärtfrekvens och en för att mäta intensiteten i mammans värkar, fästs på den gravidas mage med ett elastiskt band. Barnets hjärtfrekvens och den gravidas värkarbete registreras som kurvor på en skärm.

Under förlossningens gång kommer man i början av förlossningsförloppet använda sig av CTG-övervakning lite då och då, under förutsättning att allt är normalt. Mot slutet av förlossningen övervakar man nästan alltid kontinuerligt med CTG.

Om det under förlossningsarbetets gång blir svårt att komma åt och mäta med CTG, sätter man istället en en liten elektrod på barnets huvud (s.k. skalpelektrod), genom vilken man kan övervaka hur barnet mår.

Man ersätter också ibland den andra dosan på mammas mage, som övervakar värkarna med en ”intrauterin värkmätare”. Det är en liten tunn mjuk slang som läggs längs barnets rygg inne i livmodern. Den mäter värkarnas styrka mer exakt. Denna metod kan exempelvis användas om du har fått kejsarsnitt tidigare, och man vill övervaka din livmoder extra noga.

Barmorskan kontrollerar förlossningsarbetet

Barnmorskan kontrollerar med täta intervaller att förlossningsarbetet går framåt.
Kontrollerna utförs genom att känna på kvinnans mage och bedöma livmoderhalsens öppningsgrad genom en vaginal undersökning.

Normalt öppnar sig livmoderhalsen ca 1 cm/timme. I samband med barnmorskans undersökning görs ofta en CTG-kurva för att kontrollera att allt är väl också med barnet.

Öppningsskedet 

Under öppningsskedets aktiva fas observeras både den gravida och barnet extra noggrant. Då har förlossningen normalt pågått i flera timmar. I det här skedet följs barnets oftast barnets hjärtfrekvens med den tidigare nämnda elektroden som sätts på barnets huvud. På många förlossningsavdelningar används en liten apparat med rörlig sändare, vilken gör det möjligt för den gravida att vara uppe och röra sig.

När barnet är fött

Direkt efter förlossningen gör barnmorskan en bedömning av barnets tillstånd på den så kallade Apgar-skalan, som ger poäng upp till 10. Det är ett mått som anger hur barnet mår direkt efter förlossningen. Barnmorskan bedömer bland annat barnets andning, puls, hudfärg och ”retbarhet” (hur mycket barnet grimaserar eller skriker). En hög Apgar-poäng visar att barnet mår bra. Maxpoäng är 10.
Innan ni sedan får åka hem från förlossning eller patienthotell undersöks det nyfödda barnet ytterligare, bland annat vad gäller syn, hörsel och eventuell gulsot.

Uppdaterad feb 2016

Text:
Eva Gärdsmo Pettersson, Gisela Zeime, journalister

Granskad av
Eva Wiberg-Itzel, docent, förlossningsöverläkare

shadow

Medicinsk smärtlindring under förlossning

Medicinska smärtlindringsmetoder kan delas in i generellt verkande medel och lokalbedövningar. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika metoder.

Läs mer
shadow

Naturlig smärtlindring under förlossning

Icke-medicinsk smärtlindring vid förlossningen kan till exempel bestå i värme, massage, akupunktur, TENS eller sterila kvaddlar.

Läs mer