Familjen

Kloka tips & goda råd för en tryggare vardag

Känslig efter RS-virus?

Fråga:

Mitt barnbarn fick RS-viruset vid 2 mån ålder. Är hon nu mer mottaglig för infektioner än andra barn? Ska hon vaccineras mot influensan? Hon blir 1 år om sex veckor.

Svar:

Nästan alla små barn smittas av RS-virus under sina första 2-3 vintrar, då epidemierna kommer.
Så gott som hälften av alla spädbarn smittas redan under sin första vinter, och de som föds på hösten, som ditt barnbarn, riskerar alltså att få sin RS-virusinfektion redan som mycket liten, redan vid 1-3 månaders ålder.
Om spädbarnet är friskt för övrigt så brukar RS-infektionen gå bra även om den drabbar tidigt.
Barn med riskfaktorer, med hjärtfel, lungsjukdom eller mycket för tidigt födda brukar ges förebyggande antikroppar under den första infektionssäsongen.
Det bästa man kan göra är att försöka undvika smittan. Viruset smittar egentligen ganska dåligt genom luften, men eftersom det överlever 6-7 timmar på ytor (dörrhandtag, leksaker etc) så är det desto viktigare att sköta sin handhygien. Tvätta händerna ofta i RS-tider! Eftersom en RS-infektion bara ger en viss immunitet, så skyddas heller inte det nyfödda barnet via sin mammas antikroppar, såsom är fallet med vissa andra barnsjukdomar, såsom exempelvis vattkoppor.

Det handlar alltså sammanfattningsvis mer om otur och om tiden på året ditt barnbarn är fött än om ökad infektionskänslighet.

Influensavaccin tycker jag inte man ska ge till sina små, om de inte tillhör några riskgrupper (t ex de ovan angivna). Små barn tycks dessutom ha ett sämre immunologiskt svar på influensavacciner, så skyddet mot influensa efter vaccinationen blir inte särskilt bra.

Besvarad av:
Henrik Arnell, barnläkare, överläkare

Läs gärna också om virus och bakterier, även expertsvaren om
Bebis med hosta efter RS-virus eller Sämre immunförsvar efter penicillin?

shadow

Din graviditet - vecka för vecka

I vår gravidkalender kan du följa vad som händer i kroppen medan embryot blir till ett foster, som sedan utvecklas till ett litet barn - vecka för vecka.

Läs merarrow
shadow

Stabilt sidoläge

Ett medvetslöst barn bör läggas i stabilt sidoläge ifall det andas. Undantag är då det finns misstanke om rygg- eller nackskada.

Läs merarrow